Хімічні реакції можуть класифікуватися за різними ознаками
  
1. Класифікація за зміною числа речовин, що вступають у реакцію і утворюються в результаті реакції:
  • реакцій сполучення: 2H2+O2=2H2O;
 
  • реакції розкладу: CaCO3=t°CaO+CO2;
 
  • реакції заміщення: Zn+H2SO4=ZnSO4+H2;
 
  • реакції обміну: Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4.
 
2. Класифікація за зміною окиснення елементів у сполуках:
 
  • окисно-відновні реакції: S0+O20=S+4O22;
 
  • реакції йонного обміну: Ag++Cl=AgCl.
3. Класифікація за тепловим ефектом хімічної реакції:
  • екзотермічні реакції: CH4+2O2=CO2+H2O+Q;
 
  • ендотермічні реакції: BaCO3=BaO+CO2Q.
4. Класифікація за напрямом хімічної реакції:
  • оборотні реакції: Ca(OH)2CaO+H2O;
 
  • необоротні реакції: H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O.