Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Ступені окиснення елементів Представлено визначення поняття «ступінь окиснення» і можливі значення ступенів окиснення для металів і неметалів.
2. Визначення ступеня окиснення елемента за формулою речовини Представлено алгоритми визначення ступенів окиснення у бінарних та багатоелементних сполуках.
3. Складання формул бінарних сполук за відомими ступенями окиснення елементів Представлено алгоритм складання формул бінарних сполук за відомими ступенями окиснення елементів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Позитивні і негативні ступені окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Треба обрати хімічні елементи, які у сполуках виявляють лише позитивні, лише негативні або і позитивні, і негативні ступені окиснення. Завдання на запам'ятовування ступенів окиснення елементів.
2. Максимальний ступінь окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити максимально можливий ступінь окиснення елемента.
3. Мінімальний негативний ступінь окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити мінімальний ступінь окиснення хімічного елемента.
4. Правильні твердження про ступінь окиснення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на закріплення теоретичних знань про ступінь окиснення, його можливі значення у металів і неметалів, про правила визначення за періодичною таблицею і формулами речовин.
5. Ступінь окиснення елемента в оксиді 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на знаходження ступеню окиснення хімічного елементу за формулою оксиду.
6. Визначення ступеня окиснення атомів у простих сполуках 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити ступінь окиснення атомів у простій речовині та обрати це значення із запропонованих варіантів.
7. Ступінь окиснення Сульфуру у сполуках 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити ступінь окиснення Сульфуру у вказаній сполуці.
8. Ступінь окиснення Нітрогену у сполуках 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити ступінь окиснення Нітрогену у вказаній сполуці.
9. Ступінь окиснення неметалу у складних сполуках 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити ступінь окиснення неметалу у вказаній сполуці.
10. Ступінь окиснення елементів у хлоридах 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити ступінь окиснення металу у хлориді.
11. Формула оксиду за ступенем окиснення елемента 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Потрібно записати хімічну формулу оксиду, знаючи максимальний ступінь окиснення елемента.
12. Масова частка елемента 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно скласти формулу бінарної сполуки і обчислити масову частку одного з елементів.
13. Визнач ступені окиснення атомів у йоні 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно визначити ступені окиснення атомів у йоні.
14. Розташуй формули за зростанням ступенів окиснення 3 вид - аналіз важке 4Б. Завдання на закріплення навичок визначення ступенів окиснення за формулами речовин.
15. Ступені окиснення галогенів 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Потрібно визначити ступені окиснення атомів галогенів у їх сполуках.
16. Ступінь окиснення елемента за його масовою часткою в оксиді 3 вид - аналіз важке 4Б. Завдання на визначення ступеня окиснення елемента в оксиді за його масовою часткою. Закріплюється вміння знаходити формулу речовини за масовою часткою, визначати ступінь окиснення елемента за формулою бінарної сполуки.
17. Назви речовину 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно назвати речовину за її формулою.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з темиі «Ступінь окиснення» 00:10:00 середнє 14Б. Закріплюються знання теоретичного матеріалу по темі. Відпрацьовується вміння визначати ступінь окиснення елементів за формулою речовини.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Ступінь окиснення» 00:20:00 середнє 11Б. Закріплюються знання теоретичного матеріалу по темі. Удосконалюються навички визначення ступеня окиснення за періодичною таблицею, навички визначення ступенів окиснення за формулою речовини і йону.
2. Перевірна робота з теми «Ступінь окиснення» 00:20:00 середнє 10Б. Перевіряються знання теоретичного матеріалу, вміння визначати можливі значення ступенів окиснення елементів за періодичною таблицею, та визначення ступенів окиснення за формулою речовини.