Карбонові кислоти добре знайомі кожному. До них відноситься велика кількість природних сполук, що мають кислий смак: лимонна, яблучна, щавлева, оцтова та інші кислоти, знайомі нам по продуктах харчування.
Карбонові кислоти — похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на карбоксильну групу COOH.
Інше визначення:
Карбонові кислотиорганічні речовини, у молекулах яких вуглеводневий радикал сполучений з карбоксильними групами.
Будова карбоксильної групи є наступною:
 
карбонова група.jpg
 
Атом Карбону у ній утворює подвійний зв'язок з одним з атомів Оксигену. Другий атом Оксигену сполучений з атомом Гідрогену у гідроксильну групу.
 
Група COOH у міжнародних назвах кислот позначається суфіксом ова, який додається до назви алкана (враховуються усі атоми Карбону, включаючи атом Карбону функціональної групи). Використовуються також і інші назви кислот:
 
 HCOOH — метанова (мурашина) кислота, молекулярна формула — CH2O2;
 
CH3COOH — етанова (оцтова, ацетатна) кислота, молекулярна формула — C2H4O2.