У газах відстань між молекулами є дуже великою. Отже, порції різних газів, які містять однакову кількість молекул, займають однаковий об'єм (при однакових тиску та температурі).
 
У XIX ст. італійській хімік Амедео Авогадро сформулював закон, який називається його іменем.
Рівні об'єми різних газів за однакових умов містять однакову кількість молекул.
Це означає, що в \(1\) л метану CH4 міститься така сама кількість молекул, що і в \(1\) л кисню O2, чи в \(1\) л водню H2.
 
У \(1808\) році Жозеф Луї Гей Люссак сформулював закон об'ємних відношень газів.
Об'єми газів, що вступають у реакцію, а також утворюються в результаті реакції, відносяться як невеликі цілі числа.
Наприклад, рівняння реакції горіння метану:
 
CH4+2O2CO2+2H2O.
 
Як видно з рівняння, \(1\) молекула метану реагує з \(2\) молекулами кисню, а утворюється \(1\) молекула вуглекислого газу і \(2\) молекули води.
 
Таким чином, під час взаємодії \(1\) моль метану з \(2\) моль кисню, утворюється \(1\) моль вуглекислого газу і \(2\) моль води:
 
ν(CH4):ν(O2):ν(CO2):ν(H2O)=1:2:1:2;
 
або:
 
V(CH4):V(O2):V(CO2):V(H2O)=1:2:1:2.
Приклад:
Завдання: обчисли об'єм кисню, який витратиться на спалювання 12 л метану.
  
1. Рівняння реакції горіння метану:
 
CH4+2O2CO2+2H2O.
 
2. Запишемо відомі значення з умови, згідно закону об'ємних відношень газів:
 
CH412л1л+2O2xл2лCO2+2H2O.
 
3. Визначимо об'єм кисню, склавши пропорцію та розв'язавши її:
 
12л1л=xл2л;
 
 V(O2)=x=2 ·121=24 л.
 
Відповідь: витратиться \(24\) л кисню.