Насичені вуглеводні — сполуки Карбону з Гідрогеном, у молекулах яких усі зв'язки є одинарними.
Такі вуглеводні містять максимально можливе число атомів Гідрогену. Міжнародна назва насичених вуглеводнів — алкани.
 
Найпростішу будову серед алканів має метан. Його формула — CH4.
Структурна формула метану:
 
структурна_метану.png
 
Структурні формули показують порядок сполучення атомів, але не зовсім правильно відображають будову молекул алканів. Молекули алканів є об'ємними.
 
Встановлено, що молекула метану має тетраедричну будову: атом Карбону знаходиться у центрі тетраедра, а атоми Гідрогену — у вершинах тетраедра. Кути між усіма зв'язками однакові і рівні \(109\)°:
 
молекула_метану.png
 
Зверни увагу!
За нормальних умов метан є безбарвним газом, який не має запаху.
 
Молекулярна маса метану:
 
Mr(CH4)=112+41=16
 
Отже, цей газ є майже вдвічі легший за повітря. Метан є малорозчинним у воді.
Поширення метану у природі
У природі метан є досить поширеним газом:
  • метан утворюється в результаті процесу анаеробного (безкисневого) розкладу органічних речовин;
  • входить до складу природного газу, супутніх нафтових газів;
  • на дні водойм метан утворюється внаслідок розкладу решток рослин і тварин без доступу повітря (утворюючи болотний газ);
  • міститься у пластах кам'яного вугілля (рудниковий газ), створюючи небезпеку вибуху під час добування вугілля.