Вуглеводні  —  органічні речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену.
Вуглеводні, у молекулах яких усі зв'язки є одинарними, називаються насиченими.
Вуглеводні, у молекулах яких є подвійні або потрійні зв'язки, називаються ненасиченими.
Вуглеводні, у молекулах яких атоми Карбону утворюють замкнутий цикл, називаються циклічними.
  
Два основних поняття органічної хімії: гомологи і ізомери.
Гомологи — речовини, молекули яких мають схожу будову, але відрізняються за складом на одну або декілька груп CH2.
CH3CH3CH3CH2CH3CH3CH2CH2CH3
Ізомери — речовини, що мають однаковий склад, але різну будову. 
 CH3CH2CH2CH3CH3C|CH3HCH3