Ненасиченими називають вуглеводні, що містять у молекулі подвійні або потрійні зв'язки.
У молекулах ненасичених вуглеводнів менша кількість атомів Гідрогену у порівнянні з алканами. Залежно від будови серед цієї групи вуглеводнів виділяють алкени та алкіни.
Алкени (етенові) — вуглеводні з одним подвійним зв'язком.
Загальна формула алкенів — CnH2n, де \(n\) — кількість атомів Карбону у ланцюгу. Найпростіший алкен має склад C2H4. Це етилен, або етен. Структурна формула етену: CH2=CH2.
Алкіни (етинові) — вуглеводні з потрійним зв'язком.
Загальна формула алкінів — CnH2n2. Найпростіший алкін — ацетилен, або етин. Його молекулярна формула C2H2, а структурну формулу можна записати наступним чином: CHCH.