Склад і будову органічних речовин можна виражати різними формулами.

1. Молекулярні формули показують, скільки і яких атомів міститься у молекулі речовини. Молекулярні формули етану і етанолу записуються наступним чином:
 
C2H6,C2H6O.
 
Формули показують, що в молекулі етану два атома Карбону і шість атомів Гідрогену, а в молекулі етанолу міститься ще й один атом Оксигену.
 
2. Структурні формули відображають порядок сполучення атомів у молекулі. Кожен ковалентний зв'язок у структурній формулі позначається рискою, спрямованою від одного атому до іншого, а атоми позначаються символами.

Риска, що сполучає два атоми, позначає валентність. Чотири рисочки у символі Карбону в молекулах етану і етанолу позначають його чотиривалентність і показують число хімічних зв'язків з іншими атомами. Дві рисочки у символі Оксигену показують, що він є двохвалентним, а одна риска біля символу Гідрогену говорить про те, що цей елемент є одновалентним.
   
15-02-2017 19-41-22.png
 
15-02-2017 19-41-32.png
 
3. Скорочені структурні формули теж показують порядок сполучення атомів, але в них зображуються лише зв'язки між атомами Карбону, а зв'язки між атомами Карбону і Гідрогену не позначаються. При складанні скорочених формул враховують, що Карбон в органічних сполуках є чотирьохвалентним.
  
CH3CH3,CH3CH2OH.
 
Скорочені структурні формули можуть записуватися і без позначення зв'язків:
 
CH3CH3,CH3CH2OH.
 
4. Електронні формули використовують для демонстрації електронної будови молекул. У таких формулах кожен електрон позначається крапкою, а ковалентний зв'язок — парою крапок:
  
15-02-2017 20-07-58.png  15-02-2017 20-08-07.png