У загальному вигляді формулу будь-карбонової кислоти можна записати наступним чином: R(COOH)n, де \(R\) — вуглеводневий радикал.
Карбонові кислоти, у молекулах яких кількість атомів Карбону є \(10\) і більше, називають вищими кислотами.
Залежно від будови вуглеводневого радикала карбонові кислоти можуть бути насиченими, ненасиченими, ароматичними, тощо.
Насиченими кислотами (гомологи метанової та етанової кислот) є пальмітинова C15H31COOH та стеаринова C17H35COOH кислоти.  Вони входять до складу жирів, тому відносяться до жирних кислот .
 Ненасиченими карбоновими кислотами називають кислоти, у вуглеводневому радикалі яких містяться кратні зв'язки.
Прикладом ненасиченої карбонової кислоти може бути олеїнова C17H33COOH. В її радикалі є один подвійний зв'язок.