Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Сахароза Характеризуються склад, властивості та застосування сахарози.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обери формулу сахариду 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильно записану формулу сахариду.
2. Обери правильне твердження про формулу дисахариду 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильне твердження про формулу дисахариду.
3. Фізичні властивості моно- і дисахаридів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Потрібно обрати фізичні властивості моно- або дисахаридів.
4. Оціни правильність тверджень 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про фізичні властивості та поширення сахарози.
5. Масова частка елемента у дисахариді 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити масову частку указаного елемента у дисахариді.
6. Визначення кількості речовини указаної маси сахарози 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Потрібно визначити кількість речовини указаної маси сахарози.
7. Маса сахарози за указаною масою атомів Карбону 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масу сахарози за відомою масою атомів Карбону, що міститься у ній.
8. Об'єм кисню, що відповідає кількості у сахарозі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм кисню, який буде містити таку саму кількість атомів Оксигену, що і в указаній порції сахарози.
9. Об'єм водню у порції сахариду 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який міститься в указаній порції сахариду.
10. Масова частка сахарози у розчині за указаною кількістю речовини 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно визначити масову частку сахарози у розчині, знаючи масу води та кількість розчиненої речовини.
11. Визначення маси розчину за масовою часткою сахарози 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу розчину, який можна приготувати за вказаною кількістю речовини сахарози і масовою часткою розчиненої речовини у розчині.
12. Масова частка розчину сахарози з додаванням води 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно визначити масову частку сахарози у розчині після додавання води.
13. Маса глюкози у реакції гідролізу сахарози 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масу глюкози, яку можна отримати із вказаної кількості сахарози.
14. Маса сахарози за відомою масою глюкози у реакції гідролізу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масу сахарози, яку потрібно витратити на отримання указаної порції глюкози.
15. Масова частка глюкози у розчині після гідролізу сахарози 3 вид - аналіз важке 4Б. Необхідно обчислити масову частку глюкози у розчині, який утворився у реакції гідролізу сахарози.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення маси указаної кількості сахарози Інший середнє 2Б. Потрібно визначити масу указаної кількості речовини сахарози.
2. Маса атомів Карбону у порції сахарози Інший середнє 2Б. Необхідно обчислити масу атомів Карбону, який міститься в указаній порції сахарози.
3. Масова частка сахрози у розчині після випаровування Інший важке 2Б. Необхідно визначити масову частку сахарози у розчині після часткового випаровування води.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Вуглеводи: дисахариди» 00:30:00 середнє 10Б. Тренується вміння обирати формули дисахаридів, визначати масову частку речовини у розчині, проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Вуглеводи: дисахариди» 00:25:00 середнє 9Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми. Тренуються вміння обирати формули дисахаридів, визначати масову частку речовини у розчині, проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.
2. Перевірна робота з теми «Вуглеводи: дисахариди» 00:30:00 середнє 11Б. Перевіряється знання основних понять теми, вміння визначати масову частку речовини у розчині, проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.