Дисперсне середовище може бути у твердому, рідкому і газоподібному станах.
 
Газоподібне дисперсійне середовище
У газуватому середовищі можуть містяться частинки твердої речовини, або краплі рідини. Такі суміші називають аерозолями.
Наприклад, коли частинки води містяться у повітрі утворюється туман або хмари.
Дим, пилова буря — це завислі частинки твердої речовини у повітрі.
 
хмари.jpg
Хмари — дисперсна система — аерозоль
Рідке дисперсійне середовище
Рідке дисперсне середовище може утворювати суміші з газами, рідинами і твердими речовинами.
При змішуванні рідини і речовини у газуватому стані утворюється піна, або газова емульсія. Наприклад: мильна піна.
 
Мильна піна.jpg
Мильна піна — газова емульсія
  
При змішуванні двох рідин утворюється емульсія.
Наприклад: нафта, молоко.
 
молоко.jpg
Молоко — емульсія
  
Коли у дисперсному рідкому середовищі містяться тверді частинки, утворюється суспензія. Наприклад: паста, кров, глина у воді.
Тверде дисперсійне середовище
Суміш газоподібної речовини у твердому дисперсному середовищі називають твердою піною (пористим тілом). Прикладом таких сумішей може бути пемза, або активоване вугілля.
 
пемза.jpg
Пемза — тверда піна
 
Суміш рідини у твердому середовищі утворює капілярні системи. Саме таким чином вода може просочуватись у землю.
 
Суміш твердої речовини у твердому середовищі утворює тверді гетерогенні системи. Прикладами таких систем є різноманітні сплави, гірські породи, тощо.
 
У таблиці наведено узагальнюючі дані про дисперсні системи:
 
Дисперсійне середовище.jpg