Реакції йонного обміну у водних розчинах електролітів також можливі, коли у результаті реакції утворюються газоподібні (леткі) речовини.
Якщо у пробірку з розчином натрій карбонату долити розчин хлоридної кислоти, буде спостерігатися характерне «закипання» через виділення вуглекислого газу (див. рисунок).
 
.угл газ.jpg
 
Запишемо молекулярне і йонне рівняння реакції, що відбувається.
  • Молекулярне рівняння:
Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2.
  • Повне йонне рівняння:
2Na++CO32+2H++2Cl=2Na++2Cl+H2O+CO2.
  • Скорочене йонне рівняння:
2H++CO32=H2O+CO2.
 
Таким чином, суть даної реакції полягає у взаємодії йонів Гідрогену з карбонат-іоном, у результаті чого утворюється вода і виділяється вуглекислий газ.
Якщо замість розглянутих речовин взяти розчини нітратної кислоти і калій карбонату, результат буде таким самим.