Розчинення — це фізико-хімічний процес. Як правила, розчинення речовин у воді супроводжується поглинанням або виділенням певної кількості теплоти.
Приклад:
під час розчинення багатьох солей теплота поглинається, а при розчинні кислот чи лугів — виділяється.
Процес розчинення твердої речовини, як правила, відбувається у кілька етапів:
  
1. Руйнування структури твердої речовини (зв'язків між молекулами або йонами речовини).
 
2. Взаємодія молекул речовини, що розчиняється, з молекулами розчинника.
Процес взаємодії частинок розчиненої речовини з молекулами води називається гідратацією.
3. Дифузія гідратованих частинок по всьому об'єму розчину.
 
Якщо на руйнування зв'язків енергії витрачається менше, ніж на взаємодію між частинками речовини та розчинника, то теплота виділяється (відбувається нагрівання розчину). Наприклад, при розчиненні сульфатної кислоти у воді відбувається виділення теплоти.
 
Якщо на руйнування зв'язків енергії витрачається більше, ніж на гідратацію, то теплота поглинається (відбувається охолодження розчину). Такий процес, відбувається, наприклад, при розчиненні амоній нітрату NH4NO3.