Алгоритм — це скінчена послідовність указівок на виконання дій, спрямованих на розв’язування задачі.
Алгоритм складається з окремих кроків, які потрібно виконати в певному порядку. Якщо порушити порядок виконання кроків або загубити якийсь крок, то алгоритм може не виконуватися до кінця або призведе до неправильного результату.
Приклади алгоритмів
У повсякденному житті людина зустрічається з різними алгоритмами, як спрямованими на обчислення якогось значення, так і не пов'язаними з обчислювальними процесами, а такими, що визначають послідовність дій різноманітної природи.
Чисельні алгоритми створюються для розв'язування обчислювальних задач.
Приклад:
Алгоритм Евкліда.
Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел m і n (НСД(m,n)) був описаний в ІІІ столітті до н.е. в трактаті «Початки» грецького математика Евкліда.
Розв’язок можна одержати шляхом послідовного віднімання  меншого числа від більшого доти, покиm≠n .
Крок 1. Якщо m=n, то НСД (m,n)=m, інакше перейти до кроку 2.
Крок 2. Визначити більше з чисел.
Крок 3. Відняти від більшого числа менше. Отриманою різницею замінити більше число.
Крок 4. Перейти до кроку 1.
Зверни увагу!
Рецепти для приготування їжі, ліків, інструкції щодо введення в дію технічних приладів, правила користування автоматичними пристроями та інші послідовності розпоряджень, виконання яких дає змогу досягти поставленої мети, теж є алгоритмами.
Для багатьох ігор, в яких результат гри залежить не від випадкового збігу обставин, а від кмітливості гравця і попереднього розрахунку, існують алгоритми виграшу.