5 клас НУШ

 1. Інформаційні процеси та системи

  1. Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером

  2. Інформація, дані, повідомлення

  3. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

  4. Апаратна та програмна складові інформаційної системи

  5. Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів

  6. Складові комп'ютера та їхнє призначення

  7. Операційна система та її інтерфейс

  8. Файли, папки та операції над ними

 2. Мережеві технології та Інтернет

  1. Комп'ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок

  2. Робота з інформацією в Інтернеті

 3. Опрацювання текстових даних

  1. Основні об'єкти текстового документа

  2. Введення, редагування та форматування символів і абзаців

  3. Однорівневі списки

  4. Додавання зображень до файлу та їх форматування

  5. Додавання, редагування та форматування таблиць

  6. Сторінки текстового документа та їх форматування

 4. Алгоритми та програми. Python

  1. Алгоритм та його властивості

  2. Виконавці алгоритмів та їх системи команд

  3. Способи опису алгоритму. Алгоритмічні структури

  4. Середовище опису й виконання алгоритмів

  5. Основні поняття мови програмування

  6. Лінійні алгоритми

  7. Черепашача графіка

  8. Алгоритми з розгалуженнями

  9. Вкладені розгалуження

  10. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром

  11. Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою

 5. Алгоритми та програми. Scrаtch

  1. Середовище опису й виконання алгоритмів Scrаtch

  2. Редагування проєктів. Використання рiзних виконавцiв у Scratch

  3. Алгоритми з повторенням. Цикли з лічильником у Scratch

  4. Алгоритми з розгалуженням у Scratch

  5. Цикл з передумовою в Scratch

6 клас НУШ

 1. Цифрові пристрої. Цифрові технології

  1. Цифрові пристрої. Використання цифрових пристроїв

  2. Класифікація цифрових пристроїв. Цифрові технології

 2. Комп'ютерні презентації

  1. Основні етапи створення презентацій

  2. Анімаційні ефекти

  3. Мультимедійний вміст у презентаціях

  4. Налаштування показу презентації

 3. Текстові документи

  1. Списки в текстовому документі

  2. Таблиці в текстовому документі

  3. Зображення в текстовому документі

  4. Об'єкти SmartArt. Формати текстових документів. Вставлення 3D-моделей

 4. Графічні зображення

  1. Основні поняття комп'ютерної графіки

  2. Графічний редактор GIMP

  3. Векторна графіка. Графічний редактор Іnkscape

 5. Електронні таблиці

  1. Моделі. Моделювання

  2. Гіпотеза. Експеримент

  3. Табличний процесор Microsoft Office Excel

  4. Редагування електронних таблиць

  5. Форматування клітинок. Типи даних

  6. Виконання обчислень в електронних таблицях.

  7. Діаграми в табличному процесорі

 6. Алгоритми та програми

  1. Поняття про програмний об’єкт. Властивості об’єкта.

  2. Поняття події. Методи класу

  3. Створення графічного інтерфейсу. Опрацювання подій

  4. Елементи для введення і виведення даних

  5. Вкладені розгалуження

  6. Вкладені алгоритмічні структури повторення

  7. Розв’язування задач методом поділу на підзадачі

 7. Алгоритми та програми. Python

  1. Складання алгоритмів і програм з розгалуженнями

  2. Вкладені розгалуження

  3. Багатоваріантне розгалуження

  4. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром. Задачі додавання

  5. Алгоритми з повтореннями. Цикл із умовою

  6. Вкладені цикли та розгалуження

  7. Вкладені алгоритмічні структури повторення

 8. Алгоритми та програми. Scrаtch

  1. Програмні об’єкти та їхні властивості в Scratch

  2. Величини. Команда присвоювання. Лінійні алгоритми та проєкти з величинами

  3. Вкладені цикли з лічильником. Змінні в циклах з лічильником

  4. Вкладені розгалуження. Змінні в розгалуженнях

  5. Цикли з передумовою. Змінні в циклах з передумовою.

  6. Вкладені цикли та розгалуження

  7. Розв’язування задач методом поділу на підзадачі

 9. Комп'ютерна графіка

  1. Поняття комп’ютерної графіки

  2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості

  3. Створення векторних зображень

7 клас

 1. Алгоритми та програми. Scrаtch

  1. Вкладені цикли з лічильником. Змінні в циклах з лічильником

 2. Служби Інтернету

  1. Схема передання інформації. Електронна пошта

  2. Створення й налаштування поштової скриньки

  3. Електронне листування

  4. Використання адресної книги та списків розсилання

  5. Хмарні сервіси. Онлайн-перекладачі

  6. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті

 3. Моделювання

  1. Моделі. Типи моделей. Етапи побудови інформаційної моделі

 4. Табличний процесор

  1. Електронні таблиці. Табличний процесор

  2. Уведення та редагування даних в Excel

  3. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel

  4. Форматування об’єктів електронної книги. Підготовка таблиці до друку

 5. Алгоритми та програми. Scratch

  1. Величини. Команда присвоювання

  2. Система координат на Сцені у Scratch

  3. Величини в алгоритмах із розгалуженням

  4. Величини в алгоритмах із циклами

 6. Алгоритми та програми. Python

  1. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера

  2. Величини. Алгоритми роботи з величинами

  3. Створення алгоритмів із розгалуженнями та повтореннями

  4. Рядкові величини

  5. Списки

  6. Створення інтерфейсу користувача засобами бібліотеки EasyGUI

  7. Графічні методи модуля tkinter

  8. Створення анімації

  9. Об’єктно-орієнтоване програмування

 7. Створення та публікація веб-ресурсів

  1. Адресація в Інтернеті

8 клас

 1. Кодування даних та апаратне забезпечення

  1. Кодування та декодування повідомлень

  2. Двійкове кодування

  3. Архітектура комп'ютера

  4. Конфігурація комп'ютера під потребу

  5. Кодування графічних даних

 2. Опрацювання текстових даних

  1. Робота із символами, списками та колонками

  2. Таблиці в текстовому документі

  3. Опрацювання графічних об'єктів

  4. Форматування з використанням стилів. Структура документа

  5. Автоматизоване створення змісту документа. Колонтитули.

  6. Гіперпосилання в текстових документах. Спільна робота з документом

 3. Створення та публікація веб-ресурсів

  1. Адресація в Інтернеті

  2. Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів

  3. Поняття про мову гіпертекстової розмітки

 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

  1. Поняття мультимедіа. Кодування аудіо- та відеоданих.

  2. Програми для опрацювання об'єктів мультимедіа

  3. Редагування аудіо- та відеоданих. Побудова відеоряду

  4. Сервіси для роботи з аудіо- й відеоданими та публікування їх в Інтернеті

 5. Алгоритми та програми

  1. Сучасні мови програмування. Основи роботи в ІСР

  2. Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів

  3. Програми з графічним інтерфейсом

  4. Події. Обробники подій

  5. Проєкти з кнопками та написами

  6. Поле. Організація діалогу користувача з програмою

  7. Python. Функції користувача

  8. Python. Числові типи даних. Математичні функції

  9. Python. Рядковий тип даних

  10. Python. Робота з текстовими файлами

  11. Логічний тип даних. Логічні операції

  12. Розгалуження. Умовні оператори

  13. Елементи вибору. Прапорці, перемикачі

  14. Алгоритми з повтореннями. Цикли

  15. Словники. Віджет Combobox

9 клас

 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

  1. Програмне забезпечення комп’ютера

  2. Стиснення та архівування даних

  3. Основи захисту даних

  4. Інформаційна безпека

 2. Тривимірна графіка

  1. Інтерфейс програми Blender. Принципи тривимірної навігації

  2. Додавання тривимірних примітивів

  3. Вершини, ребра, грані. Екструдування форми об'єкта

  4. Графічні текстури. Текстові об’єкти та їх редагування

  5. Анімація. Рендерінг

 3. Опрацювання табличних даних

  1. Абсолютні та мішані посилання

  2. Логічні, математичні та статистичні функції

  3. Діаграми. Зображення рядів даних

  4. Упорядкування даних. Прості та розширені фільтри

  5. Обчислення підсумків. Умовне форматування

 4. Бази даних. Системи керування базами даних

  1. Системи керування базами даних

  2. Додавання, видалення, редагування даних у базі даних

  3. Фільтрація та сортування даних у таблицях

  4. Автоматизоване створення запитів у базі даних

 5. Алгоритми та програми. Lazarus

  1. Одновимірний масив даних

  2. Багаторядкове текстове поле

  3. Алгоритми опрацювання табличних величин

  4. Алгоритми впорядкування елементів масиву

  5. Двовимірний масив даних. Складність алгоритмів

 6. Алгоритми і програми. Python

  1. Одновимірний масив даних

  2. Функції та методи списків

  3. Алгоритми опрацювання одновимірних масивів

  4. Алгоритми впорядкування масивів

  5. Об’єкти класу Listbox

  6. Візуалізація елементів табличної величини

  7. Двовимірний масив. Вкладені списки

  8. Опрацювання двовимірних масивів даних

10 клас

 1. Інформаційні технології в суспільстві

  1. Інформаційні системи в сучасному суспільстві

  2. Інформаційна безпека. Навчання в Інтернеті

  3. Системи електронного врядування. Штучний інтелект

 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

  1. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

  2. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. Оптимізаційні задачі

 3. Системи керування базами даних

  1. СКБД. Реляційні бази даних

  2. Ключі. Зв’язки.Таблиці

  3. Упорядкування, пошук, фільтрування даних. Запити