Повторення (цикл) — це алгоритмічна структура, за допомогою якої та сама послідовність дій виконується кілька разів.
Існують два основні різновиди циклів:
  •  цикли, що повторюються певне число раз.
  •  цикли, що повторюються, поки виконується умова.
    цикли.PNG
Синтаксис циклу for
Цикл for(із параметром) повторює блок команд (тіло циклу) задану кількість разів.
Зверни увагу!
Цикл for зручно використовувати, якщо відома кількість повторень.
Синтаксис, або правила запису циклу for, має такий вигляд:
for х in range(start, stop, step) :
      <тіло циклу>
де х – параметр (або лічильник) циклу;
     in – ключове слово, що наказує Python почергово надати змінній x усі значення в діапазоні від start до stop–1 із кроком step;
     range(n) – функція, що визначає, скільки разів буде повторено виконання операторів тіла циклу.
   цикли2.PNG
Як можна задавати діапазон значень лічильника циклу?
Якщо параметри функції range start = 0, step=1, ці параметр можна не вказувати.
Приклад:
Функція range(4) задає список значень [0, 1, 2, 3]:
for x in range(4):
     print (x)
Оператор for надрукує числа від 20 до 24.
fоr i in range(20, 25) :
     print(i)
Оператор for надрукує парні числа в діапазоні від 10 до 20.
fоr i in range(20, 25) :
     print(i)
Якщо потрібно вести відлік у зворотному порядку, параметр step має бути від’ємним.
Приклад:
Оператор for надрукує числа від 5 до 1.
fоr i in range(5, 0, –1) :
     print(i)
Параметр циклу може послідовно набувати значень зі списку.
Приклад:
Оператор for надрукує числа зі списку значень [2, 9, 5, 8, 11].
b = [2, 9, 5, 8, 11]
for x in b :
     print(х)