Яким чином здійснюється діалог користувача з комп‘ютером? Щоб зробити можливим такий діалог, необхідно передбачити в програмі введення даних користувачем за допомогою миші або клавіатури і виведення комп‘ютером інформації на екран.
Принцип ІРО
Логічна структура будь-якої програми базується на принципі IPO, тобто містить етапи введення, опрацювання та виведення інформації (Input — Processing — Output). Розв′язування найпростішої задачі на комп′ютері не обходиться без операцій введення/виведення інформації.
Введення даних — це передача інформації від зовнішнього носія (клавіатури) в оперативну пам′ять для опрацювання.
Виведення — зворотній процес, коли дані передаються після опрацювання з оперативної пам′яті на зовнішній носій (на екран).
лін алг.png
Введення даних
Команда input() призначена для введення даних з клавіатури.
Синтаксис оператора:
name = input(' підказка ')
 де name — ім'я змінної, якій присвоюється значення, що вводиться. В дужках записується підказка користувачеві, що саме потрібно ввести.
Команда input виводить в консоль підказку і призупиняє роботу програми в очікуванні, поки користувач введе дані і натисне Enter. Після натискання Enter уведене значення присвоюється змінній, що вказана в правій частині оператора присвоювання.
Приклад:
Випробуй у вікні консолі, як працює input():
>>> name = input(' Як тебе звати? ')
Як тебе звати? Петро
Змінна name  набуває значення  'Петро'.
Перетворення типів
Значення, отримане від команди input, Python сприймає як рядок (послідовність літер), навіть якщо ми ввели число.
Приклад:
При спробі додати до значення змінної а числа 3 виникне помилка, тому що Python не знає, як додати число до рядка.
>>> a = input('a=?')
a=?5
>>> a+3
Traceback (most recent call last):
 File “<pyshell#20>”, line 1, in <module>
       a+3
TypeError: must be str, not int 
Необхідно виконати перетворення введеного значення в число за допомогою функції int().
Функція int(s) перетворює рядок s в ціле число.
Приклад:
Введення цілочисельного значення для змінної а:
>>> a=int(input('a=?'))
>>> a=? 3
>>>a+5
8
Функція float(s) перетворює рядок s в дробове число.
Зверни увагу!
При запису дійсного числа у формі десяткового дробу для розділення цілої та дробової частин як десятковий розділювач використовується крапка (.)
Приклад:
Введення з клавіатури дійсного значення:
>>> x=float(input('x=?'))
x=?5.25
>>>x+3
8.25
Проаналізуй, в якому порядку виконуються складові оператора введення:
схема інпут.PNG
Виведення значень змінних
Команда print потрібна, щоб вивести дані у вікно консолі.
Синтаксис оператора:
print (список виведення)
За допомогою команди print можна дізнатися значення змінної.
Приклад:
>>> k = 5
>>> print (k)
5
Якщо потрібно вивести значення декількох змінних або виразів, їх потрібно перелічити через кому.
Приклад:
>>> x=4
>>> print (x, 2*x, 3*x)
4  8  12
У списку виведення можуть бути числові або текстові константи або змінні, які в списку відокремлюються комами.
Приклад:
>>> a = 5
>>> b = 7
>>> print ('a=', a, 'b=', b, 'a+b=', a+b)
a= 5 b= 7 a+b= 12
Текстові константи, тобто тексти, узяті в лапки, виводяться незмінними. Вони потрібні для пояснення, які саме дані виводяться.
Зверни увагу!
Текстові константи Python виділяє зеленим кольором.
За допомогою команд input і print можна організувати діалог користувача з програмою.
Приклад:
>>> name=input('Як тебе звати? ')
Як тебе звати? Петро
>>> print ('Привіт, ',name)
Привіт, Петро