Обчислення здійснюються за допомогою арифметичних виразів. Арифметичні вирази будуються з імен змінних, констант, математичних операторів (знаків арифметичних операцій) і круглих дужок так, як це прийнято в математиці.
Математичні операції
Розглянемо математичні операції і відповідні їм символи операторів:
матем.PNG
Порядок виконання (пріоритет) математичних операцій:
1) піднесення до степеня (**);
2) множення (*) і ділення (/), цілочисельне ділення (//), одержання остачі від цілочисельного ділення (%);
3) додавання (+) і віднімання ().
Зверни увагу!
Якщо операції мають однаковий пріоритет, то вони виконуються зліва направо по черзі.
Правила лінійного запису арифметичних виразів
  1. Вираз повинен бути записаний у вигляді лінійного ланцюжка символів.
  2. Не можна опускати знак операції множення.
  3. Порядок виконання операцій одного пріоритету регулюється дужками.
  4. Аргументи функцій записуються в круглих дужках.
Приклад:
Запишемо арифметичний вираз   за правилами лінійного запису.
Вираз виглядатиме так:
(2*х - 5) / (3+х)
Генерація випадкових чисел
Випадкові числа часто застосовують у програмуванні в разі створення ігрових або тестових програм тощо. Щоб отримати випадкове число, необхідно за допомогою команди import завантажити в Python функцію randint.
Функція randint(х1, х2) вибирає ціле випадкове число в діапазоні від х1 до х2.
Приклад:
Отримаємо випадкове число в діапазоні від 1 до 10.
>>> from random import*
>>> randint (1,10)
8
>>> randint (1,10)
6