Знайомство з IDLE Python
Якщо на твоєму комп'ютері встановлене програмне середовище Python, можна відкрити програму IDLE — орієнтоване на початківців середовище програмування, у якому є засоби для написання та налагодження програм мовою Python.
Для відкриття IDLE виконай команди: ПУСК → Всі програми → Python → IDLE.
 Відкриється вікно IDLE:
 86.PNG
Ти можеш починати програмувати, записуючи команди після позначки «>>>».
Рядок >>> називається запрошенням, і його наявність означає, що комп’ютер готовий прийняти твою першу команду.
Види вікон у Python
 Назва вікна
Призначення
Вигляд вікна
Вікно консолі (IDLE)
 • робота в інтерактивному режимі;
 • відображення результатів виконання програми;
 • відображення повідомлень про помилки в програмному коді
86_1.PNG
Вікно програми
 • введення та редагування тексту програми
86_2.PNG
Щоб відкрити вікно програми, в IDLE виконай команду File → New File. Відкривається окреме вікно програми, яка до першого збереження має ім’я Untitled.
Алгоритм роботи у вікні програми
86_3.PNG
Для збереження коду у файлі:
 • виконай команду File → Save As;
 • вибери папку, до якої хочеш зберегти файл програми;
 • уведи ім’я файлу;
 • натисні Save.
Файл збережено з розширенням .py.
Зверни увагу!
Програму не можна запустити на виконання, поки вона не збережена.
Щоб виконати програму, натисні F5 або виконай команду Run → Run Module. Результати роботи програми виводяться у вікні консолі.
Приклад:
У програмному вікні записано код програми для обчислення периметра прямокутника. Програму збережено у файлі perimetr.py.
вікна11.png
Щоб відкрити програму для подальшого редагування, виконай кроки:
 • увійди в потрібну папку;
 • установи курсор на позначку програми;
 • правою кнопкою миші відкрий контекстне меню;
 • вибери команду Edit with IDLE (Змінити в IDLE).
Джерела:
За матеріалами підручника
Інформатика : підруч. для 5 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.