Задача 1. Для цілого числа К від 1 до 99 надрукувати фразу «Мені К років», враховуючи, що при деяких значеннях К слово «років» треба замінити на «рік» або «роки». Наприклад: 1 рік, 23 роки, 97 років.
Проаналізуй, як залежить відповідь від числа К:
к.PNG
Зверни увагу!
В програмі використовується вкладення розгалужень.
Програма:
k = int(input('Введіть значення k: '))
if k>=11 and k<=14:
    print ('Мені ', k, ' років')
else:
    if k% 10==1 :
        print ('Мені ', k, ' рiк')
    else:
        if k % 10>=2 and k % 10 <=4:
            print ('Мені ', k, ' роки')
        else:
            print ('Мені ', k, ' років')
Приклад:
Задача 2. Скласти програму для обчислення коренів лінійного рівняння вигляду
ax + b = c.
Проаналізуй словесний алгоритм розв’язування рівняння:
Якщо a = 0, b = c, то коренем рівняння є будь-яке число;
якщо a = 0, b ≠ c, то коренів немає;
якщо a ≠ 0, b = c, то x = 0;
якщо a ≠ 0, b ≠ c, то x = (c – b) / a.
Блок-схема алгоритма
линур2.PNG
За блок-схемою запишемо програмний код:
a = int(input ('a=?'))
b = int(input ('b=?'))
c = int(input ('c=?'))
if a == 0:
          if b == c:              
                print ('х - будь-яке число')
          else :
                print ('корені відсутні')
else :
          if b == c:   
                print ('х = 0')
          else : 
                x = (c–b)/a
                print (‘x = ‘, x)