Розгалуження — це така форма організації дій в алгоритмі, за якою залежно від виконання або невиконання певної умови виконується одна з двох послідовностей  команд.
Розрізняють дві форми структури розгалуження: неповне та повне розгалуження.
Структура неповного розга­луження схожа на висловлю­вання з логічним слідуванням «Якщо — то», у якому після «то» записують послідовність команд, які необхідно виконати, коли записане в умові висловлювання є істинним.
 
непов.PNG
Неповне розгалуження ви­користовують тоді, коли деяку послідовність команд слід ви­конати лише за умови істиннос­ті висловлювання. Якщо ж записане в умові висловлювання хибне, то жодна з команд не виконуватиметься.
Структура повного розгалу­ження схожа на висловлюван­ня «Якщо — то — інакше», у якому після «то» та «інакше» записують команди, які необхідно виконати залежно від іс­тинності висловлювання, записаного в умові.
повне.PNG
 
Для опису умов можна використовувати блоки з групи Датчики. Ці блоки можуть бути складовими відповідних команд, що передбачають виконання певних дій після перевірки висловлювання на істинність чи хибність.
 
1.PNG
 
Складена умова – це кілька простих умов, з'єднаних логічними операціями  І (інакше – логічний добуток), АБО  (інакше – логічна сума), НЕ (логічне заперечення).
Складені умови  описуються у випадках, коли потрібно перевирити виконання кількох умов одночасно.  Складені умови, які використовують сполучники І, АБО, НЕ можна описати за допомогою блоків групи Оператори:
 
2.PNG
Приклад:
Нехай у проєкті є виконавці Рудий кіт і Курча. Тоді умову «якщо Рудий кіт доторкається до Курчати або доторкається межі вікна» можна подати в такому вигляді:
4.PNG
Перевірити значення числової нерівності можна за допомогою блоків групи Оператори:
 
3.PNG
 
У середовищі Scrаtch для створення алгоритмів із неповним розгалуженням існує команда якщо — то, а для створення алгоритмів із повним розгалуженням існує команда якщо — то — інакше. Ці команди містяться в групі Керування.

Для складання умови використовують «цеглинки» шестикутної форми, що містяться в групах Датчики та Оператори.
 
6.PNG
Приклад:
У нескінченному циклі для малювання кола можна змінювати колір ліній після кожного відрізка ламаної, якщо утримувати натиснутою кнопку миші:
 
кот по кругу 2.PNG
Приклад:
Створи програму для перевірки уміння знаходити суму чисел. Для цього слід на вкладці Змінні створити змінні a і b. Для генерування умови слід скористатися блоками з груп Оператори, Датчики та Змінні.
 
8.PNG
 
Виконай програму. Переконайся, що програма працює правильно.
 
9.PNG