Цикл з передумовою
Цикл з лічильником зручно використовувати, якщо відома кількість повторень. Але часто цикл необхідно повторювати за певної умови.
Цикл, тіло якого виконується доти, доки виконується умова, вказана перед його початком, називають циклом з передумовою.
Загальний вигляд циклу з передумовою наведено на рис1.
 
1.PNG 
Рис.1. Блок-схема циклу з передумовою

Виконання цього циклу відбувається так:
  • виконавець виконує команду перевірки умови;
  • якщо результат виконання цієї команди Істина, то виконавець виконує команди тіла циклу, після чого знову виконує команду перевірки умови;
  • якщо ж результат виконання команди перевірки умови Хибність, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.
Зверни увагу!
Результат перевірки умови вже з першого разу може бути хибним, тому цикл може не виконатись жодного разу.
Команда циклу з передумовою в Scratch
Для організації циклу з передумовою в Scratch можна використати команду:
 
2.PNG
Команди тіла циклу з передумовою в Scratch виконуватимуться, поки результат виконання команди перевірки умови буде Хибність. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови буде Істина, то команди тіла циклу виконуватимуться не будуть.
Приклад:
Виконуючи команду циклу
3.PNG
виконавець переміщуватиметься на 10 кроків, якщо він не доторкається до межі Сцени. Як тільки виконавець доторкнеться до межі Сцени, виконання команди переміщення не відбудеться і виконавець зупиниться біля межі.
Приклад:
Примусимо Рудого кота постійно переміщатися у горизонтальному напрямку то вправо, то вліво. Для цього вкладемо команду Повторити до  в тіло циклу Завжди. Коли Кіт доторкується межі, цикл з передумовою припиняє роботу і виконується команда Повернутися на 180°. Щоб Кіт відійшов від межі, виконується команда Перемістити на 10 кроків.
4.PNG