Однією зі складових операційних систем є файлова система. Файли, папки та ярлики — це об'єкти файлової системи.
Файлова система — це частина операційної системи, що забезпечує управління файлами і папками на носіях даних.
Файл – набір даних, що зберігається в пам'яті комп'ютера та має ім'я.
Файл — це іменована сукупність даних, що розміщена на носієві і в процесі  зберігання, передавання та опрацювання вважається єдиним цілим.
 
1.png
1 (1).png
Кожний файл має ім’я, що складається із двох частин: назви і розширення. Назва і розширення імені файла відокремлюються крапкою.
Ім'я файла — це набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри й інші символи (до 256), за вийнятком: \ /: *? ”< > |
Не можна використовувати в якості імен файлів зарезервовані (службові) імена (імена пристроїв): PRN,COM1−COM4,CON,NUL тощо.
1 (2).png
Властивості файла, як і інших об’єктів, можна переглянути в діалоговому вікні Властивості, яке викликається за допомогою відповідної вказівки контекстного меню вибраного файла.
1 (5).png
Особливим об’єктом файлової системи є ярлик: на значку в лівому нижньому куті зображена стрілка.
Ярлик — посилання на певний об’єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних.
1 (6).png
Для кожного об’єкта можна створити будь-яку кількість ярликів. Після створення ярлика існує зв’язок між ним і місцем знаходження об’єкта. Якщо після створення ярлика змінюється місце збереження об'єкта, то попередньо створені ярлики слід видаляти і за потреби створювати нові.
При видаленні ярлика відповідний йому об’єкт не видаляється.
Папки
Щоб об'єднати групу файлів за певною ознакою, для них створюють папки.
Папка — це елемент файлової системи, контейнер для зберігання файлів та інших папок.
1 (3).png
В одній папці не можна зберігати 2 файли або дві папки з однаковими іменами.
Папки, створені за замовчуванням, називають бібліотеками. Вони відображаються у вікні системної папки  Цей ПК (Комп'ютер).
1 (4).png
 
Щоб мати можливість указати, на якому носії зберігаються потрібні файли і папки, дискам також надають певні позначення. Імена дисків позначаються великими латинськими літерами з двокрапкою: А:, В:, C:, D:, E:, F: і т. д.
1 (7).png
Диск, на якому, як правило, встановлюють операційну систему, позначають іменем С:.
Шлях до об'єкта файлової системи — це скінченний упорядкований набір імен, розділених символом «\». Він починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок.
1 (8).png
Повне ім'я об'єкта файлової системи — набір символів, що складається зі шляху до об'єкта та імені об'єкта.
1 (9).png
Щоб створити нову папку, слід викликати контекстне меню, клацнувши правою кнопкою миші у вільному місці робочої області папки, з контекстного меню вибрати вказівку Створити/Папку.
1 (10).png
Інший спосіб: у меню вікна відкритої папки натиснути кнопку Створити папку.
1 (11).png
1 (12).png