Інформаційні процеси — це процеси передавання, опрацювання, зберігання повідомлень.
                                         інформаційні процеси.png
Передавання повідомлень
Люди, для того, щоб передати один одному прохання, накази, звіти про виконану роботу, для того, щоб опублікувати книги, наукові статті, рекламні оголошення та інше, використовують усне й писемне мовлення, спеціальні символи, позначки, мистецькі образи тощо. Передача інформації відбувається при читанні книг, при перегляді фільмів.
Повідомлення можуть передаватися не лише між людьми. Людина може передавати свої повідомлення навіть пристроям. Наприклад, вибравши на духовій шафі відповідний режим та температуру в ній буде готуватися страва за встановленою вами програмою.
І навпаки, повідомлення можуть передаватися від пристрою до людини. Наприклад, сигнал мікрохвильової  печі про готовність страви, сигнал таймеру, будильник тощо.
Повідомлення можуть передаватися і між пристроями. Наприклад, електронне листування, яке можливе лише між двома комп'ютерами.
            
                            2.png
Передавання повідомлень здійснюється обов'язково між двома об'єктами: передавачем (джерело повідомлень) і приймачем. Між ними діє канал передачі інформації — інформаційний канал (канал зв'язку).
В ролі інформаційного каналу може бути усне та писемне мовлення, кабельне й супутникове телебачення, мобільний і дротовий телефонні зв'язки, поштова служба, інтернет тощо.
За характером передачі інформаційний канал може бути одностороннім (повідомлення передаються лише від джерела до приймача) або двостороннім (повідомлення передаються в обох напрямках).
Наприклад, ваш друг, який розповідає цікаву історію, є передавачем повідомлення, а той, хто слухає — приймач повідомлення. Вчитель, який пояснює матеріал — передавач, учні — приймачі.
Опрацювання повідомлень
Люди обмірковують отриману інформацію, роблять певні висновки. Іншими словами, обробляють інформацію. Пошук потрібного слова в словнику, переклад тексту з іншої мови, розв'язування задач — це все приклади опрацювання інформації.
Результатом опрацювання повідомлень є нове повідомлення, що фіксується в пам'яті людини або на іншому носії.
Так, розв'язавши задачу, ти записуєш відповідь — нове повідомлення. Ти опрацьовуєш повідомлення, читаючи підручник, проглядаючи відео чи малюнки.
Опрацьовувати повідомлення людина може з використанням різних пристроїв. Наприклад, після отримання мобільним телефоном сигналу виклику, вмикається мелодія дзвінка виклику; після натиснення на кнопку фотоапарата зробиться знімок.
Зберігання повідомлень
Носій — це матеріальне середовище, що використовується для запису і зберігання інформації.
Існує багато носіїв для зберігання повідомлень, які сучасна людина використовує. Деякі з них:
  • пам'ять людини (головний мозок);
  • паперові матеріали;
  • магнітні й оптичні диски;
  • флеш-карти тощо.
                                       3.png