Таблиця має такі властивості:
 • розмір таблиці – визначає ширину таблиці  у сантиметрах;
 • спосіб обтікання текстом - визначає спосіб взаємного розташування таблиці та тексту на сторінці документа, може набувати значень: без обтікання, з обтіканням навколо таблиці;
 • межі таблиці – визначають колір, тип і товщину ліíій меж об’єктів таблиці;
 • заливка визначає колір і візерунок зафарбування об’єктів таблиці
  та íнші.
Форматування таблиці – це виконання операцій, які змінюють значення властивостей таблиці.
Для виконання операцій форматування призначені елементи керування, розташовані на вкладках Конструктор і Макет у тимчасовому розділі Табличні знаряддя. Для форматування тексту в клітинках можна застосовувати засоби форматування символів та абзаців.
Призначення деяких елементів керування вкладки Макет
16.PNG
1 — поля для встановлення точних значень висоти та ширини клітинки.
2 — елементи Вирівняти висоту рядків / Вирівняти ширину стовпців дозволяють рівномірно розподілити висоту /ширину виділених рядків / стовпців між цими рядками / стовпцями.
3 — підменю Вирівнювання для встановлення вирівнювання тексту в клітинці, наприклад,  знизу зліва, по центру, по центру справа тощо.
4 — натискання на кнопку Напрямок тексту призводить до зміни розташування тексту в клітинці (горизонтального або вертикального).
5 — кнопка Поля клітинок відкриває діалогове вікно, у якому можна встановити розміри полів у клітинках або інтервал між клітинками в таблиці.
Призначення деяких елементів керування вкладки Конструктор
301.PNG
1 — Група Стилі таблиць призначена для вибору стилю оформлення таблиці.
2 — Кнопка Затінення відкриває діалогове вікно для вибору кольору клітинки.
3 — Кнопка Межі відкриває список варіантів налаштування меж виділених клітинок.
4 — Група Накреслити межі містить:
 •  елементи керування для встановлення кольору, стилю, товщини меж;
 • кнопку Накреслити таблицю, яка вмикає олівець для малювання меж; цей інструмент зручно використовувати для того, щоб розділити клітинку;
 • кнопку Гумка, яка вмикає інструмент для видалення меж таблиці; цей інструмент зручно використовувати для того, щоб об'єднувати клітинки.
Установити значення властивостей таблиці можна на вкладках діалогового вікна Властивості таблиці, яке відкривається кнопкою Властивості групи Таблиці вкладки Макет.
реш6_ukr.PNG
Створення кросворду за допомогою інструментів Word
Шоб створити кросворд за допомогою інструментів Word, слід виконати дії:
 1. У вікні Вставлення таблиці вибрати потрібну кількість рядків і стовпців.
 2. Клацнути по таблиці, підвести вказівник миші курсор до нижнього правого кута таблиці і коли він набуде форми подвійної стрілки, затиснути клавішу і тягнути таблицю, формуючи необхідний розмір клітинок.
 3. В групі Таблиці увімкнути опцію Відображати сітку.
 4. Виділити всю таблицю, у списку Межі обрати варіант Немає меж.
 5. По черзі виділяти групи клітинок, до яких мають бути вписані слова, і виконувати команду Межі—>Всі межі.
 6. У перші клітинки кожної групи записати номери слів.
 7. Виділити всю таблицю і обрати варіант вирівнювання По центру.
19.PNG
Кросворд готовий! Залишилось записати питання.