Перелік об'єктів, порядок дій зручно подавати у  вигляді списків, маркувати (позначати)  списки символами, нумерувати цифрами або літерами. Для роботи зі списками служать шість верхніх кнопок панелі Абзац вкладки Основне.
 
01.PNG
  
Маркований список — це послідовність абзаців, на початку кожного з яких стоїть маркер (спеціальний символ).
 
Нумерований список — це послідовність абзаців, на початку кожного з яких стоїть порядковий номер або літера.
Засоби створення списків
Існує кілька способів створення списку.
І спосіб якщо необхідно зробити список із вже існуючого тексту. Для цього необхідно:
  • виділити потрібні абзаци,
  • натиснути кнопку Маркери або Нумерація  на панелі Абзац вкладки Основне.
При цьому виділений текст буде розбитий по пунктам списку згідно абзацам (кожен абзац — це новий пункт списку).
  
1.PNG
 
Для вибору іншого виду маркерів чи номерів потрібно натиснути кнопку «Відкрити бібліотеку»  біля потрібного типу списку і вибрати потрібний варіант маркера або  потрібну нумерацію; натиснути кнопку ОК.
У подальшому під час поповнення списку нові елементи будуть відповідно маркуватися або нумеруватися. У нумерованих списках у разі вставляння або вилучення елементів нумерація відновлюється автоматично.
 
ІІ спосіб  до початку введення списку:
  • встановити курсор в потрібному місці документу,
  • виконати команду Основне —> Абзац —> Маркери (або Нумерація),
  • після введення першого елементу списку натиснути Enter. У наступному рядку автоматично з'явиться маркер (або номер),
  • після введення останнього елементу списку двічі натиснути Enter (або віджати кнопку відповідного списку в групі Абзац).
ІІІ спосіб автоматичне створення списку.
Встановивши курсор в потрібному місці документу, увести символи, що визначають вид списку, і натиснути клавішу Пропуск. Одразу ж ці символи перетворяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку.
  
Символи для створення списку
Символ Маркер   Символ Номер
Зірочка *        •        1.    1., 2., 3., ...
Тире —       —        1)     1), 2), 3),...
Літера о        о        а.     a, b, c, ...
Більше >
      2.PNG
       І.     І., ІІ., ІІІ., ...
 
Приклад:
1) Київ
2) Дніпро
3) Одеса
4) Львів
Редагування списків
Якщо в будь-якому місці списку потрібно вставити ще один рядок, потрібно встановити курсор після попереднього елемента списку і натиснути клавішу Enter. Буде вставлено додатковий абзац з номером (або маркером).  
Щоб видалити елемент списку, потрібно виділити цей абзац і натиснути Delete.
При додаванні або видаленні елемента списку нумерація в наступних рядках автоматично змінюється.
Щоб змінити формат номера (маркера) або змінити початкове значення номера, потрібно встановити курсор в межах списку, відкрити вікно «Бібліотека маркерів (номерів)» (рис.1) і вибрати потрібну команду для відкриття вікна «Визначення нового формата маркера (номера)» (рис.2).
  
22_11.png
22_22.png                   
Можна змінити формат або початкове значення номера за допомогою контекстного меню. Для цього  потрібно:
  • встановити курсор на початку рядка після номера, який потрібно змінити,
  • відкрити контекстне меню,
  • вибрати потрібний варіант змінення номера (рис.3).
Рис.3  
4.PNG
 
Рис.4
сорт.PNG
Сортування елементів списку
Сортування елементів списку — це впорядкування їх за деякою ознакою: за спаданням або за зростанням в алфавітному або числовому порядку.
Для сортування списку слід виконати такий алгоритм:
1. Установити курсор в межах списку.
2. Виконати команду Основне —> Абзац —> Сортування (рис.4).
3. Установити в діалоговому вікні сортування тексту потрібні значення параметрів: 
    • Сортувати за — абзацами;
    • Тип даних — текст , число або дата ;
    • Порядок сортування — за зростанням чи за спаданням.
4. Натиснути кнопку ОК.