Для створення та опрацювання текстових документів призначені текстові редактори та текстові процесори. Ви вже знайомі з текстовим редактором Блокнот, який дає змогу виконувати найпростіші дії з текстом: створити документ, увести та відредагувати текст, зберегти у файлі. Текстовий процесор Microsft Word  надає можливості виконувати усі дії над об'єктами текстового документа.
Об’єкти текстового документа
Текст складається із символів, слів, речень, абзаців.
Символ позначає літеру, цифру, знак пунктуації, знак арифметичної операції чи спеціальний знак.
Слово — послідовність символів, відділена від інших пробілом.
Речення — розділена пробілами послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.
Абзац — це частина тексту, друк якого закінчується натисканням клавіши Enter. Абзац може займати один або кілька рядків.
Дії над об’єктами текстового документа
Над текстовим документом та його об’єктами можна виконувати такі дії:
УведенняУведення з клавіатури символів у документ
РедагуванняВиправлення помилок, видалення, переміщення,
копіювання, вставляння символів, слів, абзаців, рядків тощо
ФорматуванняЗміна вигляду документа: встановлення кольорів тексту,
вирівнювання абзаців, зміна орієнтації сторінки тощо
Вставляння об’єктівДодавання до документа рисунків, таблиць, формул,
діаграм, схем тощо
МакетуванняПідготовка документа до друку: оформлення заголовків,
розбивка на сторінки, нумерація їх, опрацювання рисунків, створення змісту тощо
ДрукуванняВиведення на папір усіх або вибраних сторінок створеного документа  
Робота з файламиЗбереження текстового документа у файлі на диску, відкриття текстового файлу в текстовому процесорі
 
Основні елементи вікна Word
19.PNG
Властивості сторінки
20.PNG
При роботі з текстовим документом доцільно дотримуватися такої послідовності операцій:
текст1.PNG
Зверни увагу!
Після завершення роботи з документом його потрібно зберегти.
Алгоритм збереження документа:
21.PNG
Впевнене володіння інструментами текстового процесора дозволить тобі створювати текстові документи будь-якої складності.