Діалогові вікна зручно використовувати для виведення певних повідомлень, не створюючи спеціального віджета. Для роботи з вікнами  повідомлень слід додаткково імпортувати модуль messagebox:
from tkinter import messagebox
Вікно повідомлень — це діалогове вікно з текстовим рядком і кнопкою ОК.
Для того щоб згенерувати вікно повідомлення, потрібно для об’єкта messagebox викликати методи showerror(), showinfo() або showwarning(). Від вибраного методу залежить вигляд піктограми у вікні повідомлення (рис. 1).
43.PNG 
Рис.1
Синтаксис виклику методу такий:
messagebox.showinfo(заголовок, текст)
Приклад:
Напишемо обробник події Натискання на кнопку, в якому  з полів об’єктів entry1 і entry2 класу Еntry зчитуються значення для змінних а і b; якщо b = 0, генерується вікно з повідомленням про помилку, інакше генерується вікно зі значенням a / b.
def b1_click():
         a = float(entry1.get())
         b = float(entry2.get())
         if b == 0:
                messagebox.showerror('Помилка', 'На 0 ділити не можна!')
         else:
                messagebox.showinfo('Відповідь', str(a/b))
 
44.PNG
Рис.2