Повторимо:
Існують два основні різновиди циклів:
  • цикли, що повторюються певне число раз;
  • цикли, що повторюються, поки виконується умова.
Цикл while
72.PNG74.PNG
Приклад:
Цей фрагмент програмного коду запитує значення для змінної YesNo доти, поки користувач не уведе «Так». А потім виводиться вікно повідомлення з жартівлівим реченням:
from tkinter import messagebox
YesNo = "Hi" # надання початкового значення змінній
while YesNo == "Hi":
    YesNo = input("Хочете жарт? Tak/Hi")
messagebox.showinfo ("Жарт", "Машина має працювати, людина – думати!")
 
75.PNG
Цикл for
76.PNG
Змінна х є параметром (лічильником) циклу. Вбудована функція range визначає, скільки разів буде повторено виконання операторів тіла циклу. Ключове слово in наказує Python по черзі надати змінній x всі значення в діапазоні від start до stop - 1 з кроком step. Оператори тіла циклу записують із відступом.
Як можна змінювати значення лічильника?
 
77.PNG
 
Лічильник може приймати значення зі списку:
 
78.PNG
 
Лічильник може приймати значення літер рядка:
 
79.PNG