Оператори розгалуження
З 5 класу тобі відомі  умовні оператори if і if...else. Згадаємо синтаксис оператора розгалуження:
 
68.png
Вкладені розгалуження
Якщо після перевірки деякої умови виникає потреба знову робити вибір, застосовують вкладені розгалуження: в умовному операторі іf по гілці Так або гілці Ні знову використовують оператор іf.
Вкладені розгалуження — це умовний оператор іf, у якому по гілці Так або гілці Ні знову використовують оператор іf. 
Приклад:
Знайти суму цифр числа а.
a = int(input("a=?"))
if a <10:
       pint ("Сума цифр дорівнює", a)
else:
       if a <100:
               pint ("Сума цифр дорівнює", a//10 + a%10)
       else:
               print ("Занадто велике число!")
Множинне розгалуження
Вкладені розгалуження доцільно використовувати у випадках, коли по гілках if-else  треба перевірити ще по одній додатковій умові. Але, якщо потрібно запрограмувати розгалуження за трьома і більше гілками  залежно від значень, які може приймати деяка змінна, краще скористатися оператором множинного розгалуження if-elif-else (elif  - від англ. else if — інше якщо) .
Синтаксис оператора:
if <умова1> 
      <оператор 1>
elif <умова2> 
      <оператор 2>
elif <умова3> 
      <оператор 3>
else:
      <оператор 4>
Зверни увагу!
У гілках elif обов’язково мають бути записані логічні вирази.
Виконання оператора можна описати таким чином: в залежності від значення змінних у момент перевірки умови вибрати дію, яку слід виконати.
Якщо <умова1> істинна, виконується <оператор 1>, і управління передається наступному за if-elif оператору. Якщо <умова1> хибна,  гілки elif перебираються послідовно, до першої істинної умови. Як тільки з’ясовується, що одна з умов істинна, всі інші гілки elif автоматично пропускаються, і управління передається наступному за if-elif оператору. Таким чином, виконується блок коду або тільки однієї з гілок if-elif , або жодної з них.
Гілка else є необов’язковою, і виконується у випадку, коли не виконується жодна з умов гілок if – elif. Якщо  гілки else немає і умови по всіх гілках if – elif хибні, жодна з гілок виконана не буде. 
Приклад:
Написати оператор для вибору повідомлення в залежності від суми балів, отриманих учнем.
if n>=4 and n<=6: print (‘Ваша оцінка - задовільно’) 
elif n>=7 and n<=9: print (‘Ваша оцінка - добре’) 
elif n>=10: print (‘Ваша оцінка - відмінно’) 
else:  print (‘Вам доведеться виконати тест ще раз’)
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019