Задача 1
Юрко вирішив під час канікул кожного дня розв'язувати на 2 приклади з математики більше, ніж у попередній. У перший день канікул він розв'язав 1 приклад. За скільки днів Юрко розв'яже 100 прикладів?

Створимо змінну n для збереження кількості прикладів, що розв'язані за один день. У змінній s зберігатимемо загальну кількість прикладів. До початку канікул кількість прикладів дорівнює 0. Поміркуй: у перший день розв'язано 1 приклад, у другий 2 приклади, у третій - 3, тобто в день з номером n буде розв'язано n прикладів. Обчислення повторюються, поки s < 100. Складемо програму:
n = 0
s = 0
while s < 100:
       n = n+2
       s = s + n
print (' знадобилось днів - ', n)
 
Для розв'язування деяких задач значення доданків потрібно вводити з клавіатури.
Задача 2
На двері ліфта висить попередження про те, що загальна вага пасажирів не повинна перевищувати 600 кг. У ліфт по черзі заходять пасажири, вага яких а1, а2, а3... Скільки пасажирів увійде в ліфт, коли пролунає сигнал про перевищення ваги?
n = 0
s = 0
while s < 600:
       n = n+1
       a = int(input('Введіть вагу пасажира'))
       s = s + a
print ('В ліфті пасажирів - ', n, 'Останньому треба вийти')
Ігрова програма «Вгадай-но!»
Алгоритм гри:
1) комп’ютер генерує («задумує») випадкове число від 1 до 100;
2) користувач робить спробу відгадати число;
3) комп’ютер порівнює введене число з «задуманим»;
4) комп’ютер надає відповідь: «Моє число більше» або «Моє число менше».

Якщо користувач відгадав число, виводиться повідомлення: «Вітаю! Число вгадане!». Інакше — надається наступна спроба.
 
Проаналізуй блок-схему:
 
вайл5.PNG
 
Програмний код:
from random import randint
a = randint(1,100)    # Комп’ютер генерує випадкове число
b = int(input('Вгадай число :'))  # Користувач робить спробу вгадати число
while a != b:
      if a > b:
            print (‘моє число більше’)
      else:
            print (‘моє число менше’)
      b = int(input(‘Вгадай число: ‘))
print (‘Вітаю! Число вгадане!’)
Перевіримо знання таблиці множення
Напишемо програму, яка запитує у користувача, чому дорівнює добуток 2 випадкових чисел до тих пір, поки користувач не зробить 3 помилки.
Програмний код:
from random import*
k = 0
while k<3:
    a = randint (1,10)
    b = randint (1,10)
    print (a, "*", b, "=", end=' ')  # Виведення прикладу для розв'язування
    c = int(input("?"))    # Відповідь користувача зберігається в змінній с
    if c==a*b:
        print ("Так!")
    else:
         print ("Ні!")
         k = k+1    # Збільшується лічильник помилок
print ("Ви зробили 3 помилки")