Цикли з передумовою
Цикл з передумовою використовується в алгоритмах у випадках, коли перед його виконанням не відомо, скільки разів повинні виконатися команди тіла циклу. Виконання команд тіла такого циклу відбувається до настання певної події.
Блок-схему циклу з передумовою наведено на рис.1.
26.JPG
Рис.1
Виконання циклу відбувається так:
  • виконавець виконує команду перевірки умови;
  • якщо результат виконання цієї команди Так, то виконавець виконує команди циклу і після цього знову виконує команду перевірки умови;
  • якщо результат виконання команди перевірки умови Ні, то виконавець переходить до виконання першої команди алгоритму.
Зверни увагу!
Під час виконання циклу з передумовою команда перевірки умови виконується хоча б один раз. Якщо вже при першому виконанні команди перевірки умови її результат Ні, команди циклу не виконаються жодного разу.
Цикли з передумовою у Scratch
Для реалізації циклу з передумовою у Scratch призначена команда повторити до з групи Керування:
 
42.PNG
На відміну від описаного вище циклу, цикл Повторити до виконується доти, поки умова хибна (рис..2).
28.JPG
Рис.2
29.JPG
Виконуючи команду такого циклу з передумовою, виконавець перевіряє умову, чи він  торкається вказівника?. Якщо результат цієї перевірки Ні, виконується команда циклу перемістити на 1 кроків. Після чого знову перевіряється умова торкається вказівника?. Як тільки виконавець торкнеться вказівника, результат виконання умови торкається вказівника? буде Так, і виконання цього циклу з передумовою завершиться.
Також цикл з передумовою у Scratch 3 можна організувати, використовуючи команди з групи Події:
 30.JPG, 31.JPG, 32.JPG та ін.
Команду коли клавішу пропуск натиснуто слід розуміти як повторювати команди циклу, поки клавішу пропуск натиснуто, яка виконується як цикл з передумовою  
на рис.1.
33.JPG
Виконуючи команду такого циклу з передумовою, виконавець перевіряє умову клавішу пропуск натиснуто. Якщо результат цієї перевірки Так, тобто натиснута і утримується клавіша пропуск, виконується команда циклу перемістити на 10 кроків. Після чого знову перевіряється умова клавішу пропуск натиснуто. Якщо клавіша пропуск перестає бути натиснутою,  результат виконання умови клавішу пропуск натиснуто буде Ні, і виконання цього циклу з передумовою завершиться.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2023.