Графічне зображення зберігаютьу файлі.
Спосіб розташування даних при їх збереженні у файлі визначає формат файлу — правила запису (кодування) цих даних.
Розрізняють формати файлів растрових зображень і векторних зображень.
Растрові зображення зберігають у файлі у вигляді прямокутної таблиці, у кожній клітинці якої записаний двійковий код кольору відповідного пікселя. Такий файл зберігає дані і про інші властивості графічного зображення, а також алгоритм його стискування.
Векторні зображення зберігають у файлі як перелік об'єктів і значень їх властивостей: координат, розмірів, кольорів заповнення і штриху (контуру) тощо.
 Формат файлу впливає на об'єм пам'яті, який займає цей файл.
Графічні редактори дозволяють користувачеві самостійно обирати формат збереження зображення. Якщо ви збираєтеся працювати з графічним зображенням лише в одному редакторові, доцільно вибрати той формат, який редактор пропонує за замовчуванням. Якщо ж дані оброблятимуть в інших середовищах, варто використати один з універсальних форматів.
Формати файлів растрових зображень:
 • ВМР (англ. BitMap image — бітова карта зображення) —зображення зберігається без втрати якості, тому розміри цих файлів досить великі. Стандартне розширення імен файлів цього типу — bmp.
 • JPEG (англ. Joint Photographic Expert Group — об’єднана експертна група в галузі фотографії) — розмір графічних файлів зменшується за рахунок втрати частини даних i погіршення якості зображення.Стандартні розширення імен файлів — jpg або jpeg.
 • GIF (англ. Graphics Interchange Format — графічний формат для обміну) — призначено для зберігання зображень, що мають до 256 кольорів (наприклад, мальовані ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширення імен файлів — gif.
 • PNG (англ. Portable Network Graphic — портативна мережева графіка) — файли цього формату мають невеликий розмір без погіршення якості зображення. Стандартне розширення імен файлів цього типу  png.
 • TIFF (англ. Tagged Image File Format — теговий формат файлів зображень) — зберігає зображення без втрати якості, використовується в поліграфії, під час сканування зображень. Як і файли формату ВМР, мають великі розміри. Стандартне розширення імен файлів цього формату — tif або tiff.
Формати файлів векторних зображень
 • AI (англ. Adobe Illustrator) — стандартний формат файлів редактора векторної графіки Adobe Illustrator. Файли мають розширення імені аі.
 • CDR (англ. CorelDRaw) — стандартний формат файлів векторного графічного редактора CorelDraw. Файли даного формату можуть мати розширення імені cdr або cdt.
 • SVG (англ. Scalable Vector Graphics — векторна графіка, що масштабується) — універсальний формат, який має широке застосування під час створення креслень і веб-сайтів. Стандартне розширення імен файлів — svg.
 • WMF (англ. Windows MetaFile — метафайл Windows) — універсальний формат для програм, що працюють в операційній системі Windows. Використовується для зберігання колекції графічних зображень Microsoft WMF Clip Gallery. Можливі розширення імен файлів — wmf, emf, wmz, emz.
 • ODG (англ. OpenDocument Graphic file — графічний файл відкритих документів) — формат файлів векторної графіки, що використовується програмою LibreOffice Draw.
Зверни увагу!
Існують універсальні формати графічних файлів, які одночасно підтримують і векторні, і растрові зображення.
PDF (англійською Portable Document Format) — портативний формат документу розроблено для роботи з пакетом програм Acrobat. У цьому форматі можна зберегти зображення і векторного, і растрового формату, текст з великою кількістю шрифтів, гіпертекстові посилання і навіть налаштування друкарського пристрою. Розміри файлів досить малі. Дозволено лише перегляд файлів, редагування зображень у цьому форматі неможливе.
 
EPS (англійською Encapsulated PostScript) — інкапсульований постскриптум) - формат, підтримуваний програмами для різних операційних систем. Рекомендують для друку і створення ілюстрацій у настільних видавничих системах. Цей формат дозволяє зберегти векторний контур, який обмежуватиме растрове зображення.
 
І растрових, і векторних форматів графічних файлів є багато.
Серед цього різноманіття немає того ідеального, який би задовольняв усім можливим вимогам.
Вибір того або іншого формату для збереження зображення залежить від цілей і завдань роботи із зображенням:
 • якщо потрібна фотографічна точність відтворення кольорів, то перевагу віддають одному з растрових форматів;
 • логотипи, схеми, елементи оформлення доцільно зберігати у векторних форматах.