Змінення значень властивостей ефектів анімації
Щоб змінити властивості ефектів анімації з використанням команд зі списку кнопки Параметри ефектів у групі Анімація, потрібно:
 1. Вибрати об’єкт, до якого додано ефект.
 2. Якщо до об’єкта додано кілька ефектів, то вибрати номер ефекту.
 3. Вибрати кнопку Параметри ефектів у групі Анімація.
 4. Вибрати потрібне значення у списку цієї кнопки.
Приклад:
Список кнопки Параметри ефектів для ефекту Поява, що доданий до зображення сонця, наведено на рисунку (рис.1):
 
58.PNG
Рис.1
Зверни увагу!
 
Деякі ефекти (наприклад, ефект Звичайна поява з групи Вхід) не мають властивостей, значення яких можна змінювати з використанням кнопки Параметри ефектів. Для таких ефектів ця кнопка недоступна.
Налаштування руху об'єкта

Щоб налаштувати рух об’єкта, слід виконати такі дії:

 1. виділити об'єкт;
 2. відкрити Анімація —> Додати анімацію
 3. у групі Шляхи переміщення вибрати інструмент стандартної траєкторії руху або Користувацький шлях, який дозволяє намалювати довільну траєкторію руху (рис.2).  Кінцева точка руху по траєкторії задається користувачем/користувачкою подвійним клацанням миші.
   

21.PNG

Рис.2

 Якщо ви вибрали Користувацький шлях, потрібно накреслити шлях, який має пройти об’єкт.

Якщо до об’єкта додано ефект з групи Шляхи переміщення, то можна змінювати траєкторію руху об’єкта, переміщуючи маркери початку (зелений) та завершення (червоний) шляху, які  відображаються на слайді поруч із об’єктом (рис.3).   Готові шляхи (Лінії, Дуги, Повороти тощо) можна додатково налаштувати перетягуванням круглих маркерів. Вони з’являються, якщо виділити шлях на слайді.

17.PNG

Рис.3

Властивості, що пов’язані із часом початку та тривалістю відтворення ефектів анімації, можна змінювати з використанням елементів керування групи Хронометраж (рис.4).

хронометраж111.PNG

Рис.4

 1. Список Початок. Вибір події, настання якої приведе до відтворення ефекту анімації: Після клацання мишею; одночасно з попереднім ефектом; через певний інтервал часу після попереднього за номером ефекту.
 2. Поле з лічильником Тривалість. Установлення тривалості відтворення ефекту анімації.
 3. Поле з лічильником Затримка. Установлення затримки перед відтворенням ефекту — інтервал часу між завершенням попередньої події (клацання кнопки миші або відтворення попереднього ефекту) та початком відтворення цього ефекту.
 4. Зміна порядку виконання ефектів,
Використання області анімації

Значення властивостей ефектів анімації можна переглянути та змінити в Області анімації (рис.5), яка відкривається натисканням кнопки 10.JPGгрупи Додаткові параметри анімації на вкладці Анімація.19.PNG

Рис.5

Щоб відкрити Область анімації, слід на вкладці Анімація вибрати кнопку Область анімації в групі Додаткові параметри анімації.
Область анімації — це область збоку робочої області, де показано порядок, тип і тривалість анімаційних ефектів, застосованих до тексту або об'єктів на слайді.

У кожному рядку Області анімації відображаються значення властивостей ефекту анімації (рис.6).

20.PNG

Рис.6

 1. Номер ефекту в послідовності ефектів на слайді.
 2. Подія для початку ефекту (після клацання лівої кнопки миші).
 3. Значок ефекту Обертання з групи Виокремлення.
 4. Об’єкт, до якого застосовується ефект.
 5. Часова шкала. Довжина шкали відповідає тривалості ефекту.
 6. Кнопка відкриття списку з командами налаштувань ефекту
 7. Порядок виконання ефектів анімації об’єктів слайда.
 8. Перегляд відтворення ефекту анімації об’єкта.                                                                      Вибравши кнопку відкриття списку команд у рядку ефекту в Області анімації, можна змінити значення інших властивостей анімаційних ефектів. Вибір команди Параметри ефектів відкриває вікно налаштувань (рис.7), у якому можна встановити особливості початку та завершення ефекту, напрямок руху, звуковий супровід ефекту, особливості анімації текстового об'єкту тощо.
11.JPG
Рис.7
Для видалення ефекту анімації можна вибрати рядок ефекту в області анімації та натиснути клавішу Delete або виконати команду видалити у списку команд ефекту анімації.
Почергове відображення символів тексту
 Можна створити візуальний ефект введення тексту по одному символу або по одному слову. Для цього потрібно:
 1. На слайді виділити поле, що містить текст.
 2. Перейти на вкладку Анімація і вибрати ефект (наприклад, Поява) у списку Додати анімацію. 
 3. Натиснути кнопку Область анімації.
 4. В області анімації клацнути стрілку поруч із потрібною анімацією та вибрати Параметри ефектів.
60.PNG
 
5. У діалоговому вікні на вкладці Ефект у розділі Додаткові параметри клацнути стрілку поруч із кнопкою Анімація тексту та вибрати По буквах. Потім можна змінити затримку в секундах між буквами.
 
80.PNG
 
6. Щоб налаштувати властивості, що пов’язані із часом початку та тривалістю відтворення ефекту анімації, слід перейти на вкладку Час
Порядок виконання ефектів анімації об'єктів слайда можна змінити, використовуючи кнопки 13.JPG у верхній частині Області анімації або кнопки Раніше та Пізніше у групі Хронометраж на вкладції Анімація.
Для видалення ефекту анімації можна вибрати рядок ефекту в Області анімації  та натиснути клавішу Delete або виконати команду Видалити у списку команд ефекту анімації.     
Перегляд анімації

Переглянути результат налаштування анімації можна в один зі способів:

 • натиснути кнопку Відтворити 15.JPGв Області анімації;
 • вибрати кнопку Переглянути 14.JPG в Області анімації;
 • запустити повноекранний перегляд з поточного слайда.
Усі встановлені для об'єктів ефекти анімації будуть відтворені під час перегляду презентації в режимі демонстрування.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2023.