Записування з екрана
PowerPoint 2013 надає можливість записувати відео з екрана (так зване захоплення відео). Для цього слід на вкладці Вставлення у групі Медіавміст вибрати команду Записування з екрана (див. рис. 1); у вікні керування, що з’явилося, — тип записуваних  даних (аудіо або екранна область).
 
6.JPG
Рис.1

Якщо обрати Область екрана, то потрібно означити межі області екрана, запис якої вестиметься (рис. 2).
 
16.JPG
Рис.2
 
Після початку записування кнопкою 10.JPG вікно з елементами керування згортається і записується все, що відбувається в означеній ділянці екрана монітора. Якщо навести вказівник миші на верхню межу екрана, можна викликати вікно керування записом, або вимкнути автоматичне згортання вікна керування записом, клацнувши кнопку20.JPG  (рис. 3). Після завершення записування кнопкою 11.JPG на слайді з’являється відео з «відзнятим» матеріалом.
 
17.JPG
Рис.3
 
Комада Записування з екрана підтримує запис звукового супроводу відео через мікрофон.
 
в2.JPG
Збереження презентації у відеоформаті
Якщо є бажання поділитися своєю презентацією (рис. 4), наприклад, у соціальних мережах, або показати рідним, у яких на комп’ютері не встановлено PowerPoint, переглянути на відеоплеєрі тощо, то є сенс зберегти презентацію у форматі відеофайлу.
 
PowerPoint надає можливість зберігати презентації у відеоформатах MP4 і WMV. Так презентація зі слайдової перетворюється в потокову, що являє собою відео, на якому слайди змінюються автоматично через сталий проміжок часу. Усі анімаційні ефекти над об’єктами теж відбуваються автоматично, як і показ вставленого в презентацію відео й увімкнення вставленого аудіо.

Для збереження презентації в режимі відеофайлу слід:
1) виконати команду Файл —>  Зберегти як;
2) вказати назву, місця збереження та тип відеофайлу;
3) клацнути кнопку Зберегти;
4) дочекатись завершення збереження, про що свідчить біле індикаторне віконце в рядку стану (рис. 4).
 
18.JPG
Рис.4
Зверни увагу!
До завершення запису не варто редагувати презентацію.
Під час запису не можна закривати вікно програми PowerPoint, оскільки при цьому запис відеофайлу буде зупинено.
в4.JPG
 
Розташоване на слайді відео можна зберегти відповідними командами його контекстного меню окремим відеофайлом, або як зображення його першого кадру (рис. 5).
 
19.JPG
Рис.5
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023