Анімаційні ефекти появи слайдів
Для кожного слайда презентації можна додати візуальний ефект,  який відтворюватиметься під час появи цього слайда, та вказати тривалість показу слайда.
Візуальні ефекти, які відтворюються під час появи слайдів, називають ефектами появи слайдів, або ефектами переходів між слайдами.
Для додавання ефектів появи слайдів призначено інструменти групи Перехід до цього слайда вкладки Переходи на Стрічці (рис.1).
 

22.PNG

Рис.1

Щоб додати деякий ефект появи слайдів до вибраного слайда, потрібно вибрати у списку кнопку цього ефекту. По кнопці Додатково 1.JPG відкривається повний список ефектів появи слайдів.

Щоб подивитися, як виглядатиме доданий ефект, слід вибрати кнопку Переглянути 2.JPG групи Попередній перегляд вкладки Переходи. Для відмови від вибраного ефекту слід вибрати кнопку Немає 3.JPGабо вибрати інший ефект у цьому списку. 

Змінення значень властивостей ефектів появи слайдів

Ефекти появи слайдів можуть мати такі властивості:

  • ім'я ефекту;
  • значок;
  • тривалість ефекту;
  • звук;
  • зміна слайда;
  • напрямок відтворення, фігура та ін.

Значення властивості Нарямок відтворення можна змінити, вибравши потрібне значення у списку кнопки Параметри ефектів на вкладці Переходи (рис.2).

6.JPGРис.2

Для змінення значень властивостей тривалість ефекту, звук, зміна слайда призначені елементи керування групи Хронометраж на вкладці Переходи (рис.3).

23.PNG

Рис.3

Тривалість відтворення ефекту у секундах можна установити на лічильнику Тривалість. Вибрати звуковий ефект, що супроводжуватиме появу слайду, слід зі списку Звук

Якщо потрібно під час показу слайдів переходити до наступного слайда після клацання лівої кнопки миші або натискання будь-якої клавіші на клавіатурі, слід встановити прапорець Клацання кнопки миші. Щоб слайди змінювалися автоматично через певний інтервал часу, слід встановити прапорець Після і потрібну кількість секунд для показу цього слайду на відповідному лічильнику.

Якщо встановлено позначки обох прапорців, змінення слайдів відбудеться після спливання часу, встановленого на лічильнику Після, якщо до цього не буде натиснуто ліву кнопку миші або будь-яку клавішу.

Щоб застосувати вибраний ефект та встановлені значення його властивостей для всіх слайдів презентації, слід вибрати кнопку Застосувати для всіх.

Зверни увагу!
Занадто велика кількість і різноманітність ефектів появи слайдів відволікає увагу від вмісту презентації.

Перегляд переходу окремого слайда можна здійснити кнопкою Попередній перегляд, розташованою зліва на вкладці ПЕРЕХОДИ у групі Попередній перегляд (рис. 4).

20.JPG Рис..4

Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2023. 
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023