Інформаційні процеси
Інформаційні процеси — це процеси, пов'язані з інформацією: збирання, зберігання (або втрата чи спотворення), передавання, опрацювання і захист повідомлень.
Передавання повідомлень — це процес переміщення повідомлень від джерела (повідомлення) до приймача (повідомлення) певним каналом передавання.
Повідомлення передають у формі сигналів: звукових (у тому числі ультразвукових), електромагнітних (у тому числі світових), текстових, графічних та інших.
Опрацювання повідомлень — це процес отримання нових повідомлень з наявних.
У результаті опрацювання повідомлення одного виду можна отримати повідомлення інших видів.
Зберігання повідомлень — це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії (папері, магнітному чи оптичному диску, флеш-карті тощо).
Захист повідомлень — це процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень.
Під час здійснення інформаційних процесів у цифрових пристроях відбувається кодування даних. 
Код — це система правил для перетворення повідомлень з однієї форми в іншу.
Кодування — це процес перетворення повідомлень за певними правилами з однієї форми подання в іншу. Зворотну дію називають декодуванням.
Пристрій — це засіб, призначений для виконання певних дій (операцій), що спрощує, полегшує або пришвидшує їх виконання.
Аналогові пристрої пристрої, в яких числа подають за допомогою величин, що можуть набувати будь-яких значень з певного неперервного діапазону (об’єм, довжина тощо).
Наприклад, температура повітря, води, металу може змінюватися в певних межах неперервно, і повідомлення про неї за допомогою термометра є неперервним сигналом, покази якого можуть набувати будь-яких значень між найменш можливим і найбільш можливим. Органи чуття людини можуть сприймати аналогові сигнали. Багато пристроїв, створених людиною, також призначені для вимірювання значень аналогових сигналів.  
 
Якщо ж діапазон (множину) можливих значень неперервного сигналу поділити на деякі інтервали і за покази термометра вважати, наприклад, нижні межі таких інтервалів, тоді повідомлення передаються за допомогою дискретної множини значень сигналу. Музика, коли ми її слухаємо, передається за допомогою аналогових сигналів, але якщо її записати нотами, то в такий спосіб аналоговий сигнал наближено можна подати за допомогою цифрового.
Цифрові пристрої — пристрої, у яких числа подають за допомогою величин, що можуть набувати тільки деяких цілком певних (ще кажуть — дискретних) значень.
До цифрових пристроїв належать персональні комп'ютери — з їх допомогою опрацьовуються записи, що подаються в цифровій формі, через дискретні сигнали. Цифровими також є музичні програвачі лазерних компакт-дисків, тому музичні записи на компакт-дисках можна відтворити на комп'ютері. 
Цифровій пристрій — це пристрій, який здійснює один або кілька іформаційних процесів (передавання, зберігання, опрацювання повідомлень).
На відміну від аналогових пристроїв, цифрові здійснюють інформаційні процеси з використанням числового кодування. Символами в такому кодуванні є цифри.  Текстові, символьні, графічні, звукові та інші повідомлення перетворюються в послідовність цифр. Як правило, при поданні повідомлень у комп'ютері вико­ристовують лише два значення відповідних сигналів, тому такі сигнали називають двійковими. Послідовності значень сигналів, за допомогою яких подають повідомлення, називають двійковими кодами повідомлень.
 
Рулетка — нецифровий пристрій. Лазерний далекомір — цифровий пристрій (рис.1)
 
1.PNG
Рис.1
 
Цифровими пристроями є комп'ютери та усі їх пристрої .
 
Сучасні побутові прилади також є цифровими пристроями (рис.2).
 
2.PNG
Рис.2. Цифрові побутові прилади.
 
Оскільки цифрові пристрої реалізують інформаційні процеси, вони мають у своєму складі пристрої для передавання, опрацювання та зберігання інформації. 
 
Для передавання даних використовують дротове (з використанням кабелів локальної мережі) і бездротове (з використанням Wi-Fi чи Bluetooth) з'єднання. 
 
Цифровий пристрій, як правило, має процесор для опрацювання даних і пам'ять для їх збереження. У пам'яті SMART-годинника зберігаються дані про пройдений шлях, робота-пилососа — розклад прибирань, фотокамери — зображення. Для зберігання використовується вмонтована або змінна флешпам'ять. Останнім часом все більше цифрових пристроїв зберігають дані у хмарах — мережних сервісах для зберігання даних.
 
Переваги цифрових пристроїв:
 • можливість передавати повідомлення без спотворень;
 • можливість шифрування даних з метою їх захисту;
 • можливість підключення до комп'ютерних мереж;
 • можливість дистанційного керування;
 • програмованість (можливість працювати за певною програмою);
 • ефективне зберігання інформації (електронна пам'ять);
 • висока точність обчислень і стабільність результатів.
До недоліків цифрових пристроїв відносять:
 • менша швидкодія;
 • значна кількість елементів (складність);
 • підвищене енергоспоживання;
 • висока вартість.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2023
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2023.