Команди розгалуження в Scrаtch
Розгалуження — це така форма організації дій в алгоритмі, за якою залежно від виконання або невиконання певної умови виконується одна з двох послідовностей  команд.
Умовний оператор, або оператор розгалуження, — це оператор, у якому здійснюється вибір однієї з двох дій в залежності від виконання або невиконання умови.
Неповна форма умовного оператора в середовищі Scrаtch реалізована командою якщо...то... . Функцію умовного оператора з двома гілками у Scratch виконує команда якщо...то...інакше... .
Ці команди містяться в групі Керування.

112.JPG
 
 Умови в програмі записуються у вигляді логічних виразів.
Логічний вираз — це засіб запису умов для визначення їхньої істинності. Логічний вираз може приймати значення true (істинність), або false (хибність).
 
Логічні вирази бувають прості та складені.
 
Простий — це два арифметичні вирази, з’єднані символом відношення.
 
Складені умови  описуються у випадках, коли потрібно перевирити виконання кількох умов одночасно.
 
Складений логічний вираз — це кілька простих логічних виразів, з’єднаних назвами логічних операцій: and (і), not (ні) і or (або).
Для формування логічного виразу використовують «цеглинки» шестикутної форми, що містяться в групах Датчики та Оператори.
 
Для запису простої умови використовуються блоки порівняння  групи Оператори:
 
113.JPG
 
Згадаємо алгоритм створення змінної:
1. Перейти до категорії Змінні. 
2. Натиснути кнопку Cтворити змінну. 
3. Ввести назву змінної (наприклад, А). 
4. Натисніть Гаразд.
Приклад:
Для запису логічного виразу зі змінними, наприклад, A > B,  слід виконати дії:
1. Створити змінні А, В.
2. Перейти до категорії Оператори. 
3. Перетягнути потрібний блок порівняння в поле для умови команди розгалуження.
4. Перетягнути блоки змінних в овальні поля для значень блоку порівняння.

111.JPG
 
Складені умови, які використовують сполучники І, АБО, НЕ можна описати за допомогою блоків групи Оператори.
Приклад:
Записати у вигляді логічного виразу подвійну нерівність 0 < x < 10.
 
114.JPG
Зверни увагу!
Перед тим, як перевіряти умову, слід надати значення задіяним в логічному виразі змінним.
Приклад:
Створити програму для перевірки уміння знаходити суму чисел. Для цього слід на вкладці Змінні створити змінні a і b. Для генерування умови слід скористатися блоками з груп Оператори, Датчики та Змінні.
 
8.PNG
 
Виконай програму, спробуй увести правильну відповідь, при наступному виконанні програми — неправильну відповідь. Переконайся, що програма працює правильно.
Вкладені розгалуження
Якщо в точці розгалуження програми має бути більше ніж два варіанти вибору, додаткові умовні оператори можна вставити всередину секцій якщо або інакше.
Вкладені розгалуження — це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого розгалуження.
І зовнішні, і внутрішні розгалуження можуть бути як повними, так і неповними. Додаткові оператори називають вкладеними умовними операторами
Приклад:
Запрограмувати поведінку гравця в лабіринті, якщо х — кількість монстрів, які зустрічаються на шляху.
 
115.JPG
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020.