Теорія

Завдання

1. Що таке модель?

Складність: легке

1
2. Як класифікувати моделі за способом реалізації?

Складність: легке

1
3. Вибери приклади матеріальних модел.ей

Складність: легке

1
4. Визнач предметну область

Складність: легке

1
5. Об'єкт чи модель?

Складність: середнє

2
6. Установи відповідність

Складність: середнє

3
7. Види інформаційних моделей

Складність: середнє

2
8. Класифікація моделей

Складність: середнє

2
9. Визнач етапи побудови моделі

Складність: важке

3
10. Побудуй алгоритм

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів