Клітинки таблиці можуть містити різні типи даних:  числа, текст, дату, час тощо.
 
Правила уведення даних
  
Десяткові дробиЧерез кому3,5
Звичайні дробиЧерез пропуск5 3/4
Дата (число .місяць .рік)Через крапку15.12.2015
Час (година:хвилина:секундаЧерез двокрапку20:03:37
Формат даних — це спосіб відображення числових даних у клітинках електронної таблиці.
Одне і те саме значення можна представити у різних форматах (рис.1). Змінення формату не змінює дані в клітинці таблиці, а лише встановлює певний вигляд їх подання.
 
21.PNG
 
Рис.1
 
Щоб незалежно від змісту дані були сприйняті як текст, на початку ставлять символ «'» (апостроф).
 
Щоб Excel сприймала дані так, як це потрібно користувачеві, слід встановити потрібний тип даних у клітинці чи діапазоні.  Для встановлення формата даних слід виділити діапазон і скористатися кнопками групи Число вкладки Основне (рис.2).
 
22.PNG
 
Рис.2
 
1 — Список форматів даних. Відкритий список подано на рис.1.
2 — Кнопка для встановлення грошового формату.
3 — Кнопка для встановлення відсоткового формату.
4 — Кнопка для встановлення числового формату з роздільником.
5 — Кнопки для збільшення/зменшення кількості десяткових знаків.
6 — Кнопка відкриття діалогового вікна Формат клітинок.
7 — Кнопка відкриття меню форматування клітинок.
8 — Кнопка відкриття списку Очистити.
 
При видаленні вмісту клітинки клавішею Del видаляється вміст клітинки, але формат даних зберігається. Щоб видалити і вміст, і формат,  слід виконати Очистити —> Очистити все (рис.3).  Щоб видалити формат, залишивши дані, слід виконати Очистити —> Очистити формати. 
 
23.PNG 
 
Рис.3
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020.
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.