У формулах Excel для опрацювання даних можна використовувати велику кількість вбудованих функцій, кожна з яких має унікальне ім’я.
Функція Excel — це іменоване позначення дій над даними електронної таблиці .
Характеристики і категорії функцій в Excel
За категорією функції поділяються на математичні, статистичні, логічні, фінансові тощо.
Дані, які опрацьовує функція, називають аргументами.
Аргументами функції можуть бути інші функції, вирази, посилання тощо. Аргументи функції записують у дужках після імені (знака) функції.

Більшість функцій в Excel характеризуються не лише іменем, а й кількістю аргументів, типом аргументів, результатом.
Приклад:
Проаналізуємо характеристики функції знаходження найбільшого значення (рис.1):
 
75.PNG
 
Рис.1
Якщо функція має кілька аргументів, їх розділяють символом «;» .
Приклад:
Функція MAX(5;7;2) . Результат 7.
Вставлення функцій зручно робити кнопкою  Вставлення функції, що в рядку формул.
 
79.PNG 
 
Рис.2
 
У вікні Вставлення функції, яке відкривається після натискання fx, потрібну функцію можна знайти за описом дії, категорією або іменем (рис.3).
 
76.PNG 
 
Рис.3
Вбудовані функції SUM, AVERAGE, MAX, MIN
Функція та її призначення
Приклад запису функції та її результат
SUM(діапазон)
Обчислює суму чисел у вказаному діапазоні клітинок
SUM(В10:С15)
Сума чисел з діапазону клітинок В10:С15
AVERAGE(діапазон)
Обчислює середнє арифметичне чисел
у вказаному діапазоні клітинок
AVERAGE(A1:A100)
Середнє арифметичне чисел з діапазону клітинок А1:А100
MAX(діапазон)
Знаходить максимальне число серед
чисел у вказаному діапазоні клітинок
MAX(D5:К5)
Найбільше із чисел у діапазоні клітинок
D5:К5
MIN(діапазон)
Знаходить мінімальне число серед чисел у вказаному діапазоні клітинок
MIN(3:5)
Найменше число серед чисел у стовпцях
3, 4 та 5
 
Функція SUM() належить до категорії Математичні функції, AVERAGE(), MAX(), MIN() — до категорії Статистичні функції.
Математичні функції — це функції, призначені для виконання обчислень над числами та/або даними клітинок: округлення, перетворення чисел тощо.
 
Статистичні функції — це функції, призначені для аналізу значень діапазонів клітинок .
Уведення наведених функцій зручно виконувати так:
1. Розмістити табличний курсор у клітинку, де має бути результат обчислень.
2. Вибрати на Стрічці у групі Основне —> Редагування список кнопки Автосума  78.PNG.
3. Вибрати у списку потрібну функцію (рис.4).
Після вибору потрібної функції в поточну клітинку автоматично вставляється знак =, ім’я функції та пара круглих дужок.
4. Увести в середину дужок потрібний діапазон клітинок. Діапазон можна ввести вручну з клавіатури або виділити потрібний діапазон вказівником миші.
5. Натиснути Enter.
77.PNG 
 
Рис.4
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020.
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.