Цикл із параметром  

Цикл із параметром ( цикл for) використовують, якщо кількість повторень визначає певна послідовність значень (символи рядка, елементи списку тощо). Блок-схему циклу подано на рис.1.

1.PNG
Рис.1
Синтаксис циклу for:
for х in <послідовність>:
____<тіло циклу>

Змінна х — параметр циклу — послідовно набуває значень кожного члена послідовності.

Згадаємо визначення термінів (рис.2). Рядок, що починається з ключового слова for, називають заголовком циклу, а повторювані в циклі команди - тілом циклу

2.PNG
Рис.2 
Приклад:
Застосуємо цикл for для посимвольного опрацювання рядка. Виведемо всі символи рядка, що міститься в змінній s, окрім «зірочок»:  
3.PNG
Приклад:
Дано список днів тижня. З’ясуємо, скільки з них припадають на вихідні (сб, нд).
4.PNG
Функція range()

Числові послідовності можна задавати за допомогою вбудованої функції range():

range ([<початок>,] <кінець>[, <крок>])

Вона створює об’єкт, який генерує послідовність цілих чисел від значення початок до кінець із заданим кроком, при цьому значення кінець у послідовність не входить. Чергове число генерується при кожному звертанні до такого об’єкта, тому навіть для дуже довгих послідовностей він не займає багато пам'яті.

Приклад:

Надрукувати числа від 20 до 24. Якщо крок дорівнює 1, цей параметр можна не зазначати:

for i in range(20, 25): print(i)

Надрукувати числа від 0 до 3. Якщо початок дорівнює 0, цей параметр можна не зазначати:

for i in range(4): print(i)

Надрукувати числа від 5 до 1. Якщо потрібно вести відлік у зворотному порядку, крок має бути від’ємним:

for i in range(5, 0, –1): print(i)

Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021.