Правила виконання вкладених циклів

При розв’язуванні таких задач, як перебірні задачі (арифметичні), табулювання функцій, обробка таблиць потрібно циклічний процес повторити кілька разів. Один зі способів написання такої програми — утворити цикл всередині тіла другого циклу.

Цикл називають вкладеним, якщо він міститься в тілі іншого циклу.

Такий цикл також називають внутрішнім, а цикл, у якому він міститься, — зовнішнім.
Всередині вкладеного циклу може бути наступний вкладений цикл, утворюючи наступний рівень вкладеності і так далі. Внутрішній і зовнішній цикли можуть бути циклами з параметром або з передумовою.

Принцип роботи вкладених циклів такий: при першій ітерації зовнішній цикл викликає внутрішній, який виконується до свого завершення, після чого керування передається в тіло зовнішнього циклу. При другій ітерації зовнішній цикл знову викликає внутрішній. І так доти, поки не завершиться зовнішній цикл.
Обчислити значення змінної y = 2*k+n при всіх значеннях змінних n = 1, 2, 3 і k = 2, 4, 6, 8.

Якщо перебирати всі значення n і k, отримаємо 12 значень змінної y.

Скласти програму можна в такий спосіб: для кожного значення n перебрати всі значення k від 2 до 8, тобто n використати як параметр зовнішнього циклу, k — як параметр внутрішнього циклу:

91.PNG
Рис. 1
 
У процесі виконання вкладених циклів змінні набувають таких значень:

10.PNG
Рис. 2
 
Вивести в консоль таблицю множення.
 

12.PNG

Рис. 3

Зовнішній цикл for i in range (1, 10) спрацьовує 9 разів. Внутрішній цикл for j in range (1, 10) спрацьовує 9 раз для однієї ітерації зовнішнього циклу, і відповідно 81 разів для всіх ітерацій зовнішнього циклу.
У кожній ітерації внутрішнього циклу на консоль буде виводиться добуток чисел i та j (рис.3).

За даним натуральним n ≤ 9 вивести драбинку з n сходинок, i-та сходинка складається з чисел від 1 до i без пробілів (рис.4).

13.PNG

Рис. 4

Розв’язування задач методом перебору
Знайти всі трицифрові натуральні числа, сума цифр яких дорівнює їхньому добутку, та визначити кількість таких чисел (рис.5).

Для розв’язання задачі можна перебрати всі можливі сполучення цифр, з яких утворюється десятковий запис трицифрового числа, і перевірити для кожного сполучення умову задачі.

14.PNG
Рис. 5
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021.