Прапорець — об’єкт класу Checkbutton — використовують у програмі там, де потрібно вмикати або вимикати певний режим, параметр тощо.
Об’єкти класу Checkbutton можна також розташувати групою, але при цьому кожна позначка встановлюється або знімається незалежно від стану інших прапорців. Тобто в групі Checkbutton можна встановити одночасно декілька прапорців, а також зняти всі.

Кожний об’єкт класу Checkbutton повинен мати свою змінну — екземпляр класу IntVar():
cb_var = IntVar()
cb_var.set(0)
 
Встановлюючи або знімаючи прапорець, користувач задає значення цієї змінної, таким чином впливаючи на подальшу роботу програми.
Об’єкт cb класу Checkbutton створюється такою командою:
сb = Checkbutton(text = "<підпис>", variable = cb_var, onvalue = 1, offvalue = 0)
Якщо встановити прапорець, то пов’язана з ним змінна набуває значення onvalue, а якщо зняти — значення offvalue.
Для перевірки стану прапорця та активізації пов’язаних із ним параметрів слід отримати значення змінної:
if cb_var.get() != 0: <активізація параметрів, пов’язаних із прапорцем>
Приклад:
Розмістимо у вікні 3 прапорці  і створимо процедуру для опрацювання події Click для кнопки. До тіла функції btn_click() додамо три послідовні команди розгалуження для перевірки стану прапорців. У кожній із цих команд, незалежно одна від одної, буде визначатися, вибрано відповідний прапорець чи ні. І залежно від цього, у кожній з них будуть чи не будуть змінюватися значення відповідних властивостей вікна.
 
58.PNG
 
from tkinter import *
def btn_click():
    if cvar1.get()==1: root.title('Заголовок змінений')
    if cvar2.get()!=0: root['bg']='red'
    if cvar3.get()!=0: root.geometry('500x200')
root = Tk()
cvar1 = IntVar()
c1 = Checkbutton(text="Заголовок", font = 'Arial 12',variable=cvar1, onvalue=1, offvalue=0)
c1.place(x = 10, y = 10)
cvar2 = IntVar()
c2 = Checkbutton(text="Колір", font = 'Arial 12',variable=cvar2, onvalue=1, offvalue=0)
c2.place(x = 10, y = 40)
cvar3 = IntVar()
c3 = Checkbutton(text="Розміри", font = 'Arial 12',variable=cvar3, onvalue=1, offvalue=0)
c3.place(x = 10, y = 70)
btn = Button(root, text = 'Змінити',font = 'Arial 12',command = btn_click)
btn.place(x = 50, y = 100)
root.mainloop()
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. заг. серед.освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021.
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. заг. серед.освіти  / О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов. — Х. : Вид-во «Ранок», 2021