Елемент керування Поле зі списком (Combobox)
Віджет Tkinter Combobox — це розкривний список для вибору користувачем значень. Він являє собою комбінацію віджетів Entry і віджетів drop-down.
При натисканні на стрілку зліва ви побачите список варіантів, а при виборі одного з варіантів  він замінить поточний зміст Entry. Віджет Tkinter Combobox знаходиться в модулі Tkinter ttk, тому для використання віджета необхідно імпортувати цей модуль. 
Приклад:
Створити екземпляр віджета Tkinter Сombobox і присвоїти значення, які будуть відображатися в списку (рис.1):
from tkinter import *
from tkinter import ttk
root = Tk()
comboExample = ttk.Combobox(root, values=["Енеїда", "Тарас Бульба", "Гайдамаки", "Собор"])
comboExample.pack()
 
44.PNG
Рис.1
Поточним елементом будемо називати елемент списку, що відображається в полі Entry.
Методи Combobox
Метод Призначення Приклад
current(index)
Зробити поточним елемент
списку з індексом index
Зробити поточним 3-й елемент списку 
comboExample.current(3) 
current ()  Отримати індекс поточного (вибраного) елемента

Змінній і присвоїти індекс вибраного елемента списку: 

i=comboExample.current()

 get()
Отримати значення поточного елемента
Змінній item присвоїти значення вибраного елемента списку:
item=comboExample.get()
set(нове значення)
 Увести в поле Entry нове значення comboExample.set("нове значення") (рис.2)
 
45.PNG
Рис.2
Джерела:
нформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021