Середовище програмування Lazarus — це комплекс програмних засобів, до якого входять: текстовий редактор, компілятор, налагоджувач.
Середовище програмування має графічний інтерфейс, який містить набір меню, панелей і вікон для розробки програм.
 
Офіційний сайт: www.lazarus-ide.org.
  
Автоматизація програмування досягається завдяки можливості створювати на формі об’єкт, вибираючи відповідний компонент на Палітрі компонентів, і змінювати його властивості, не вносячи вручну змін до програмного коду.
 
Програміст має змогу змінювати значення властивостей даного об’єкта і викликати різні його методи.
Інтерфейс середовища програмування Lazarus
Для відкриття середовища Lazarus треба виконати команди:

Пуск → Програми → Lazarus → Lazarus.
 
Інтерфейс середовища програмування Lazarus містить чотири основні вікна (рис. 1).
 
6.PNG

Головне вікно, на якому розміщено три панелі: меню, панель швидкого доступу, палітра компонентів.

Вікно форми — заготовка вікна майбутньої програми.
 
Форма — це головний компонент програми, контейнер для всіх інших її компонентів.

Вікно Інспектор об’єктів — вікно, в якому налаштовують властивості розміщених на формі об’єктів.

Вікно Редактор тексту — вікно текстового редактора, призначене для введення та редагування програмного коду.
Поняття проекту
Набір файлів у певному середовищі програмування, необхідних для створення прикладної програми, називають проектом.
7.PNG
 
Для створення проекту треба виконати команду: меню Проект → Новий проект… → Проект → Програма. На екрані з’явиться вікно форми та вікно Редактор тексту.

На формі можна розмістити різні об’єкти: написи (Label), кнопки (Button), текстові поля (Edit) та інші й налаштувати їх для керування програмою. Створені таким чином об’єкти називають також елементами керування.
 
Для компіляції проекту в середовищі програмування Lazarus потрібно вибрати команду меню Виконати → Компілювати. Компілятор послідовно опрацьовує файли проекту й будує з них виконуваний файл. Назва  такого  файла  збігається  з  назвою  файла  проекту  та  має  розширення  exe.  Середовище  Lazarus  поміщає  виконуваний  файл  у  папку,  де  міститься  файл  проекту. 

Запустити  проект  на  виконання  можна різними  способами:  за  допомогою  команди меню  Виконати → Виконати;  клацнувши  кнопку 8.PNG  на  Панелі швидкого доступу або  натиснувши  клавішу  F9.

Зупинити виконання проекту можна: клацнувши  кнопку  Закрити 9.PNG у вікні  програми;  за допомогою  кнопки  Завершити 10.PNG на  панелі  швидкого  доступу  або  натиснувши сполучення  клавіш  Ctrl + F2.
  
При першому збереженні проекту  треба  виконати  такі  дії:
1)  вибрати  команду:  меню  Файл → Зберегти всі  (або  клацнути  кнопку  Зберегти всі 11.PNG на  Панелі швидкого доступу);
2)  у  діалоговому  вікні  Зберегти проект project1(*.lpi),  що  відкрилося, створити  нову  папку  для  проекту;
3)  зберегти  у  цій  папці  файл  програмного  модуля  (Unit1.pas)  і  файл проєкту  (рroject1.lpi).

Середовище  програмування  пропонує  для  збереження  стандартну назву  проекту,  але  ви  можете  її  змінити.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016.