Раніше на уроках інформатики ви вже знайомились зі складовими сучасного персонального комп'ютера. Давайте їх пригадаємо.
 
Пристрої ПК.png
 
У цьому навчальному році ми будемо розглядати схему роботи цих пристроїв більш детально.
Як ви вже знаєте, всі інформаційні процеси сьогодні нам допомагають виконувати сучасні пристрої техніки. Для того, щоб зрозуміти, як це відбувається у комп'ютері, давайте розглянемо його архітектуру.
Архітектура комп'ютера — це модель взаємодії пристроїв персонального комп'ютера та програмного забезпечення, яка реалізує інформаційні процеси у комп'ютері.
Архітерктура.png
 
Як видно зі схеми архітектури комп'ютера, данні із зовнішніх пристроїв збереження або через пристрої введення інформації спочатку потрапляють до внутрішньої пам'яті комп'ютера. Після цього дані потрапляють до процесора, де опрацьовуються і знову передаються до внутрішньої пам'яті. Результати виконання інформаційного процесу далі із внутрішньої пам'яті передаються до зовнішніх пристроїв збереження або передаються через пристрої виведення інформації.
Звичайно, усі ці процеси відбуваються під керуванням відповідних програм.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2016. — 288с. : іл.
https://uk.wikipedia.org/
https://www.wikiwand.com/