Поняття мультимедіа
Мультимедіа (лат. multum + medium) — комбінування в одному інформаційному продукті різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової, відео, з можливістю її інтерактивного використання.
Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними.
Повідомленнями, які подано комбінованим способом, є:
  • стаття в часописі зі світлинами, що ілюструють архітектуру міста;
  • відеокліп на популярну пісню;
  • навчальний відео фільм про події в історії України;
  • презентація про екскурсію учнів класу до Канева з відповідними світлинами та описом пам’ятних місць;
  • відеозапис вашої прогулянки парком тощо.
Кодування звуку
Звук — це хвилі, що розповсюджуються в різних середовищах (газі, рідині, твердих тілах).
Перетворення звукового сигналу в дані, що можуть бути опрацьовані пристроями комп’ютера, відбувається у два етапи:
  • перетворення звуку в неперервний (аналоговий) електричний сигнал – здійснюється з використанням мікрофонів, звукознімачів електронних інструментів тощо;
  • перетворення (оцифрування) отриманого аналогового електричного сигналу в дискретний – здійснюється шляхом вимірювання через певні інтервали часу значень основних властивостей аналогового сигналу та запису цих значень у вигляді послідовності чисел. Основним пристроєм для таких перетворень є звукова карта комп’ютера.
Аналоговий (грец. ανάλογος — співрозмірний, відповідний) сигнал — сигнал, неперервний на всьому інтервалі часу його відтворення.
 
Дискретний (лат. diskretus — перервний, той, що складається з окремих частин) сигнал — сигнал, що змінюється із часом на кратні значення певної величини.
1.png
 
Спрощений графік такого дискретного сигналу подано на рис.1.
Точки зламу – це точки, у яких відбувається вимірювання значення властивості сигналу, і це значення на графіку залишається незмінним до наступного вимірювання. 
Цифровий звукозапис — це процес подання звуку у вигляді двійкового коду, а також результат цього процесу.
Приклад:
Якщо для зберігання одного значення виділити 2 байти (16 біт), то можна закодувати  7.PNG= 65 536 різних значень рівня, від –32 768
до 32 767.
Процес кодування неперервного сигналу послідовністю окремих значень його рівня називають дискретизацією сигналу.
Частота дискретизації — число відліків рівня сигналу, які виконуються за 1 с.
Збільшення частоти дискретизації дозволяє отримати вищу якість збереженого чи переданого звуку, проте призводить до збільшення обсягу даних, які слід зберегти або передати. Під час розкодовування за послідовністю чисел відтворюється форма звукової хвилі і надсилається на посилювач звуку і, наприклад, звукові колонки.
Приклад:
Для передавання людського мовлення достатньо виконувати 8000 відліків на секунду (частота дискретизації 8000 Гц). На звукових дисках стандарту CD-DA застосовують частоту дискретизації 44 100 Гц, а DVD-Audio — до 192 000 Гц.
Формати аудіофайлів
Для зберігання оцифрованого звуку в аудіофайлах можуть використовуватися різні технології стиснення.
 
Піктограма Формат Особливості
2.PNG WAV, AIFF Без стиснення. Файли мають найбільший обсяг
3.PNG APE, FLAC Стиснення без втрат якості
4.PNG MP3, Ogg Стиснення з втратами якості за рахунок виключення частот, що не сприймаються людським вухом
Відтворення звуку в програмах
Закодований звук із файлу можна відтворити у програмі мовою Python. Найпростіше це зробити за допомогою функції playsound, яка доступна в модулі з такою самою назвою.

Після запуску цієї програми буде відтворено вміст файлу Гарна музика.ogg, якщо він є в одній папці з програмою:
from playsound import playsound # Імпортуємо функцію
playsound('Гарна музика.ogg') # Починаємо відтворення

Якщо ж файлу немає, то буде виведено повідомлення про помилку.

Після виклику функції playsound звук із файлу відтворюється до кінця, а потім продовжується виконання програми. Для повноцінного керування відтворенням (пауза, примусова зупинка) слід використовувати інші модулі.
Приклад:
Складемо програму для озвучення введеного числа. Для цього знадобляться звукові файли з назвами цифр (0.ogg, 1.ogg, 2.ogg і т. д.).
from playsound import playsound
N = input()
for C in N: # Перебираємо символи рядка
          S = C+'.ogg' # Формуємо ім’я файлу з символу і розширення
          playsound(S) # Відтворюємо звук
Після запуску програми можна ввести рядок цифр і прослухати його.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2021.