Припустимо, що наш документ повинен мати таку структуру:

30.PNG

Щоб поділити документ на розділи, треба  вставити розриви (рис.1).

Розділ — структурна складова документа зі сталими налаштуваннями Word, яка завершується недрукованим символом розриву розділу.

Вставляння розривів дозволяє встановити різним частинам текстового документа різні значення параметрів. Для вставлення розриву розділу потрібно:

  1. відкрити вкладку Розмітка сторінки;
  2. у групі Параметри сторінки відкрити список Розриви;
  3. вибрати потрібний тип розриву розділу (рис 1).

31.PNG

Рис.1

Існує кілька видів розривів розділів:
  • Наступна сторінка — розділ починається з початку наступної сторінки;
  • Поточна — розділ починається в поточному місці документа;
  • Парна сторінка — розділ починається з наступної парної сторінки;
  • Непарна сторінка — розділ починається з наступної непарної сторінки.
Розрив розділу зазначає в документі місце, після якого може бути використане інше форматування. Тепер у документі для окремих розділів можна встановити різні розміри й орієнтацію паперу, ширину полів, джерело паперу для принтера, межі сторінки тощо.

Для видалення розриву розділу потрібно на вкладці Основне увімкнути кнопку Відобразити всі знаки (рис.2). Розриви розділів будуть показані подвійними пунктирними лініями (рис.3), які можна видалити клавішами Delete або Backspace. У разі вилучення розриву розділу видалиться також форматування розділу, що містилося перед розривом. Цей текст стане частиною наступного розділу та набуде його формату.

32.PNG

Рис.2

33.PNG

Рис.3

За відсутності розривів розділів текстовий документ розглядається як один розділ. 

Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2021.