Гіперпосилання у текстовому документі
У програмі Word разом із підготовкою документів, які призначено для друку, можна розробляти й електронні документи, які, зокрема, містять посилання.
 
Внутрішні гіперпосилання можуть бути створені для переходу в межах одного документа (на фрагмент тексту, зображення, таблицю, схему, бібліографічні джерела або інші об’єкти) . Зовнішні гіперпосилання створюються для переходу з текстового документа на зовнішні ресурси (вебсайти, матеріали на Google Диску, сторінку в соціальних мережах, папку в локальній мережі, на відправлення листа електронною поштою тощо).
Посилання (гіперпосилання) — частина документа (малюнок, текст тощо), клацанням по якій здійснюється перехід у певне місце документа або до іншого файлу, розміщеного на комп’ютері користувача, або в інтернеті.
Текст гіперпосилання в текстовому документі виділяється іншим кольором символів і підкреслюється. Для переходу за посиланням слід клацнути на посиланні лівою кнопкою, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.
Для створення посилання потрібно:
1) виділити фрагмент тексту або графічний об’єкт;
2) на вкладці Вставлення (група Посилання) вибрати інструмент Гіперпосилання 52.PNG(рис. 1);
3) у вікні Додавання гіперпосилання у списку Зв'язати з:  зазначити, на який саме об’єкт створюється посилання (рис. 2).
50.PNG
Рис.1
 
Також можна створити або змінити посилання, якщо скористатися командою Гіперпосилання... контекстного меню виділеного об’єкту .
Гіперпосилання в тексті потрібно пов’язати з якимось об’єктом документа – словом, фрагментом тексту, малюнком тощо. Перед створенням внутрішніх гіперпосилань усі об’єкти документа, на які буде здійснюватися перехід, потрібно відформатувати з використанням стилів Заголовок різних рівнів або створити відповідні закладки.
Закладки
Перед тим, як створити посилання на якесь місце в документі, в тексті документа слід створити закладку, на яку воно вказуватиме. 
Закладка позначає місце в текстовому документі та має унікальне ім'я. Закладки використовують для швидкого переходу до різних об'єктів документа та для створення гіперпосилань на ці об'єкти. 
Імена закладок мають починатися з літери і можуть містити літери, цифри та інші символи без пропусків. Закладки можуть створюватися для будь-якого об'єкта текстового документа: зображення, таблиці, змісту тощо. 
Для створення закладки потрібно:
1) виділити об’єкт або встановити курсор у потрібне місце документа;
2) вибрати інструмент Закладка  51.PNG(вкладка: Вставлення, група: Посилання);
3) у вікні зі списком закладок увести назву нової закладки, клацнути кнопку Додати.
Щоб видалити закладку, слід відкрити вікно Закладка, вибрати у списку потрібну закладку і натиснути кнопку Видалити.
Створення гіперпосилань
Щоб створити в текстовому документі внутрішнє гіперпосилання, слід:
1. Відформатувати об’єкт документа, на який буде здійснюватися перехід за гіперпосиланням, з використанням будь-якого стилю Заголовок або створити для нього закладку.
2. Виділити в документі об’єкт, з яким буде пов’язано гіперпосилання (фрагмент тексту, малюнок тощо).
3. Виконати Вставлення —> Посилання —> Гіперпосилання.
4. Вибрати у вікні Додавання гіперпосилання в області Зв’язати з: кнопку місцем у документі (рис.2).
5. Вибрати в області Виберіть місце в документі в списку Заголовки або Закладки об’єкт документа, на який має здійснитися перехід.
6. Вибрати кнопку ОК.
 
55.PNG
Рис.2
 
Для створення зовнішнього гіперпосилання на файл у локальній мережі чи на  носії даних локального комп’ютера слід:
1. Виділити в документі об’єкт, з яким буде пов’язано гіперпосилання (фрагмент тексту, малюнок тощо).
2. Вибрати у вікні Додавання гіперпосилання в області Зв’язати з: кнопку файлом, вебсторінкою.
3. Відкрити в списку Папка потрібну папку та вибрати потрібний файл (рис.3).
4. Вибрати кнопку ОК.
 
56.PNG
Рис.3
 
Після вибору такого гіперпосилання буде відкрито вікно програми, яка призначена для роботи з файлами цього типу, і в ньому відкриється вибраний файл. Наприклад, якщо під час створення гіперпосилання було вибрано файл презентації, то після вибору гіперпосилання відкриється вікно програми Microsoft PowerPoint і в нього буде завантажено вибраний документ.

Щоб у текстовому документі вставити гіперпосилання на вебсторінку, слід:
1. Виділити в документі об’єкт, з яким буде пов’язано гіперпосилання (фрагмент тексту, малюнок тощо).
2. Вибрати у вікні Додавання гіперпосилання в області Зв’язати з: кнопку файлом, вебсторінкою.
3. Увести або скопіювати адресу потрібної вебсторінки в поле Адреса (рис.3).
4. Вибрати кнопку ОК.
Після вибору в текстовому документі такого гіперпосилання буде відкрито вікно браузера, у якому відобразиться вебсторінка, адреса якої була введена в поле Адреса.
Уставлені гіперпосилання можна змінювати, копіювати або видаляти, використовуючи команди контекстного меню цього посилання (рис.4).
 
57.PNG
Рис.4
 
Видалення всіх гіперпосилань одночасно:
  1. Натисніть клавіші Ctrl+A, щоб виділити весь текст.
  2. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+F9.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2021.